Topics:

Στο Τέξας Ελεγχος των Εμβολιασμών

Ο νόμος του Τέξας θα αυξήσει την ασφάλεια των εμβολίων και θα απορρίψει την Ομοσπονδιακή Αφήγηση. AUSTIN, Τέξας (TAC) – Ένα νομοσχέδιο που εισήχθη στην Γερουσία του Τέξας θα απαγορεύει την χορήγηση εμβολίων εκτός εάν...

Στο Τέξας Ελεγχος των Εμβολιασμών

Ο νόμος του Τέξας θα αυξήσει την ασφάλεια των εμβολίων και θα απορρίψει την Ομοσπονδιακή Αφήγηση.

AUSTIN, Τέξας (TAC) – Ένα νομοσχέδιο που εισήχθη στην Γερουσία του Τέξας θα απαγορεύει την χορήγηση εμβολίων εκτός εάν πληρούν ορισμένα κριτήρια ασφάλειας. Η ψήφιση του νομοσχεδίου θα ενισχύσει σημαντικά τις απαιτήσεις δοκιμών για την ασφάλεια των εμβολίων και θα βάλει σε σκέψη οποιεσδήποτε μελλοντικές ομοσπονδιακές εντολές εμβολιασμών.

Ο γερουσιαστής Bob Hall (R) εισήγαγε στη Γερουσία το νομοσχέδιο 2350 (SB2350) στις 8 Μαρτίου. Η νομοθεσία θα επιτρέπει σε έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης να χορηγήσει ένα εμβόλιο μόνο εάν πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια.

1 Εάν η μελέτη που υπεβλήθη από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για την έγκριση του εμβολίου, αξιολόγησε το εμβόλιο έναντι ομάδας ελέγχου με εικονικό φάρμακο ή έναντι άλλου εμβολίου ή ουσίας που ενέκρινε ο FDA με βάση την μελέτη ομάδας ελέγχου με εικονικό φάρμακο.

2 Η μελέτη στην οποία βασίστηκε η FCA για την έγκριση του εμβολίου αξιολόγησε την ασφάλεια του εμβολίου για επαρκή χρονικό διάστημα για να εντοπίσει πιθανές αυτοάνοσες, νευρολογικές ή χρόνιες παθήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χορήγησης του εμβολίου.

1 Εάν η μελέτη που υπεβλήθη από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για την έγκριση του εμβολίου αξιολόγησε το εμβόλιο έναντι ομάδας ελέγχου με εικονικό φάρμακο ή έναντι άλλου εμβολίου ή ουσίας που ενέκρινε ο FDA με βάση την μελέτη ομάδας ελέγχου με εικονικό φάρμακο.2 Η μελέτη στην οποία βασίστηκε η FCA για την έγκριση του εμβολίου αξιολόγησε την ασφάλεια του εμβολίου για επαρκή χρονικό διάστημα για να εντοπίσει πιθανές αυτοάνοσες, νευρολογικές ή χρόνιες παθήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χορήγησης του εμβολίου.3 Το εμβόλιο έχει αξιολογηθεί για την πιθανότητα να προκαλέσει καρκίνο, να μεταλλάξει γονίδια, να επηρεάσει τη γονιμότητα, να προκαλέσει στειρότητα και να προκαλέσει διαταραχή του φάσματος του αυτισμού.

3 Το εμβόλιο έχει αξιολογηθεί για την πιθανότητα να προκαλέσει καρκίνο, να μεταλλάξει γονίδια, να επηρεάσει τη γονιμότητα, να προκαλέσει στειρότητα και να προκαλέσει διαταραχή του φάσματος του αυτισμού.

4 Το Υπουργείο Δημόσιας Υπηρεσίας Υγείας του Τέξας να έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του την παράθεση οποιωνδήποτε γνωστών βλαβών ή ασθενειών που προκαλούνται από το εμβόλιο και το ποσοστό με το οποίο σημειώθηκαν οι βλάβες ή οι ασθένειες. και

5 Οι χημικές, φαρμακολογικές, θεραπευτικές και ανεπιθύμητες παρενέργειες του εμβολίου και το ποσοστό βλάβης που μπορεί να προκαλέσει το εμβόλιο όταν χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα εμβόλια να έχουν μελετηθεί και επαληθευτεί.

Επίδραση στην ομοσπονδιακή πολιτική

Μετά από πρόσφατα σχόλια του πρώην Επιτρόπου της FDA, κ. Scott Gottlieb, τον Φεβρουάριο του 2019, λίγο πριν την παραίτησή του, ορισμένοι πιστεύουν ότι οι ομοσπονδιακές εντολές εμβολιασμών ήταν αναμενόμενες. Σύμφωνα με το CNN, ο Gottlieb είπε ότι «εάν οι πολιτείες δεν απαιτήσουν να εμβολιαστούν περισσότεροι μαθητές, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μάλλον θα παρέμβει». Ο Gottlieb είπε επίσης ότι «θα μπορούσατε να επιβάλλετε ορισμένους κανόνες για το τι είναι και τι δεν είναι επιτρεπτό όταν επιτρέπεται στους ανθρώπους να υπάρχουν εξαιρέσεις.

1 Cohen, Elizabeth and Bonifeld, John, “FDA chief: Federal government might step in if states don’t change lax vaccine laws” CNN.com. Cable News Network. Web. 20 Feb 2019, https://www.cnn.com/2019/02/20/health/vaccine-exemptions-fda-gottlieb/index.html.

Όπως αναλύεται παρακάτω, οι σημερινές απαιτήσεις για την ασφάλεια των εμβολίων είναι πολύ λιγότερο αυστηρές από ό, τι οι περισσότεροι υποθέτουν. Η ψήφιση του SB 2350 θα ενισχύσει αυτές τις απαιτήσεις και θα καταστήσει πιο δύσκολη την επιβολή οποιωνδήποτε ομοσπονδιακών εντολών εμβολιασμού.

Ο αριθμός των συνιστώμενων εμβολίων αυξάνεται σταθερά μετά από την ψήφιση του νόμου περί Αποποίηση Ευθύνης.

Οι εντολές εμβολιασμών βασίζονται γενικά στα προγράμματα εμβολιασμών που συνιστώνται από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Τα εμβόλια ενέχουν κίνδυνο βλάβης ή θανάτου, και ευθύνονται για αυτόν. Πολλοί Αμερικανοί αγνοούν ότι η φαρμακευτική βιομηχανία προστατεύεται από την ευθύνη για βλάβες που προκαλούνται από τα περισσότερα εμβόλια. Αυτή η μοναδική νομική προστασία τέθηκε σε εφαρμογή ως αποτέλεσμα της νομοθεσίας που ψηφίστηκε το 1986, μετά από εκτεταμένες πιέσεις από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Οι κατασκευαστές άλλων προϊόντων δεν απολαμβάνουν αυτή την αποποίηση ευθύνης. Λόγω έλλειψης ευθύνης, τα εμβόλια είναι το πιο προσοδοφόρο προϊόν της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Ο νόμος του 1986 δημιούργησε επίσης το εθνικό αντισταθμιστικό πρόγραμμα βλαβών που προκαλούνται από τα εμβόλια (NVICP), το οποίο είναι ουσιαστικά ένα ειδικό σύστημα πέραν της συνήθους νομικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών για την ακρόαση βλαβών που προκαλούνται από εμβόλια. Κάθε αποζημίωση που χορηγείται από τη NVICP καταβάλλεται από τους πολίτες, μέσω πρόσθετης επιβάρυνσης για τα εμβόλια και όχι από τους κατασκευαστές εμβολίων. Μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο αυτού του συστήματος για να αντισταθμιστεί η βλάβη που προκλήθηκε από τα εμβόλια.

[2]Children’s Health Defense. “$4 Billion and Growing: U.S. Payouts for Vaccine Injury and Deaths Keep Climbing.” www.ChildrensHealthDefense.org. Web. 19 Nov. 2018, https://childrenshealthdefense.org/news/4-billion-and-growing-u-s-payouts-for-vaccine-injuries-and-deaths-keep-climbing/.

Επιπλέον, αν και η αποκάλυψη της διαδικασίας είναι δικαίωμα που παρέχεται στους διαδίκους στα περισσότερα άλλα νομικά δικαστήρια, η αποκάλυψη της διαδικασίας με το NVICP δεν επιτρέπεται. Αυτό προστατεύει τους κατασκευαστές εμβολίων από το να αποκαλύπτονται και να κυκλοφορούν οι σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δυσμενών πληροφοριών για τις βλάβες των εμβολίων. Στις περιπτώσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων, οι οποίες γίνονται δεκτές σε άλλα νομικά δικαστήρια, επιτρέπεται και αποκαλύφθηκαν δυσμενείς για τη φαρμακευτική βιομηχανία πληροφορίες, όπως τα βλαπτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταλλάχτηκαν στο πλαίσιο της διαφοράς με το φάρμακο Vioxx.

[3] Berensen, Alex, “Jury Finds Merck Liable in Vioxx Death and Awards $253 Million” nytimes.com. Web. 19 Aug. 2005, https://www.nytimes.com/2005/08/19/business/jury-finds-merck-liable-in-vioxx-death-and-awards-253-million.html.

Ελλείψει ευθύνης της φαρμακευτικής βιομηχανίας για τα περισσότερα εμβόλια, ο αριθμός των εμβολίων που συνιστώνται από τη βιομηχανία και το CDC αυξάνεται σταθερά. Για παράδειγμα, το 1983, το CDC συνέστησε στα παιδιά να λάβουν 23 δόσεις επτά εμβολίων. Μέχρι το 2017, ο αριθμός των εμβολίων που συνιστούσε αυξήθηκε σε 69 δόσεις των 16 εμβολίων που ξεκίνησαν από την ημέρα γέννησης έως την ηλικία των 18 ετών, με 50 δόσεις 14 εμβολίων που χορηγήθηκαν πριν την ηλικία 6.

[4] National Vaccine Information Center. “A Guide to Reforming Vaccine Policy and Law.” http://www.nvic.org. Web. 26 Sept. 2018, https://www.nvic.org/Vaccine-Laws/state-vaccine-requirements/Reforming-Vaccine-Policy—Law-Guide.aspx.

Από το 2002, επίσης όπως και με το πρόγραμμα παιδικού εμβολιασμού, ο αριθμός των συνιστώμενων εμβολίων και των δόσεων στο πρόγραμμα ενηλίκων συνέχισε να αυξάνεται.

[5] Centers for Disease Control and Prevention, Immunization Schedules, Table 1. Recommended Adult Immunization Schedule for ages 19 years or older, United States, 2019. Web. 5 Feb. 2019, https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html.

Επιπλέον, υπάρχουν εκατοντάδες νέα εμβόλια στην διαδικασία ανάπτυξης και ο αριθμός των εμβολίων που συνιστώνται από το CDC αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.

Ανεπαρκής δοκιμή ασφάλειας εμβολίων

Η έλλειψη κατάλληλων δοκιμών ασφαλείας αποτελεί κοινό μέλημα των πολιτών που είναι αντίθετοι των υποχρεωτικών εμβολίων και το SB 2350 αντιμετωπίζει αυτό το κρίσιμο ζήτημα.

Πολλοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι τα εμβόλια υποβάλλονται στις ίδιες δοκιμές ασφάλειας με τα φάρμακα πριν από την έγκρισή τους. Ωστόσο, αυτό είναι εσφαλμένο. Στην πραγματικότητα, τα εμβόλια και τα φάρμακα υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες, επειδή ο FDA έχει επιλέξει να ταξινομήσει τα εμβόλια ως «βιολογικά» αντί για «φάρμακα». Τα φάρμακα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε πολυετείς, διπλές τυφλές μελέτες αδρανούς εικονικού φαρμάκου, σύμφωνα με το πρότυπο της επιστήμης της ασφάλειας, πριν από τη χορήγηση άδειας. Τα εμβόλια, από την άλλη πλευρά, δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε ελεγχόμενες μελέτες με αδρανές εικονικό φάρμακο για έγκριση.

[6] Robert F. Kennedy, Jr. “Vaccines and the Liberal Mind.” Children’s Health Defense. www.ChildrensHealthDefense.org. Web. 14 June 2018, https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines-and-the-liberal-mind/.

Επιπλέον, σε αντίθεση με τις μακρές περιόδους που απαιτούνται για τις μελέτες ασφάλειας φαρμάκων, οι μελέτες ασφάλειας του εμβολίου παρακολουθούν τις ανεπιθύμητες παρενέργειες για πολύ σύντομες χρονικές περιόδους, συχνά δεκατεσσάρων ημερών ή ακόμη και λιγότερο.

[7] Moskowitz, Richard, Vaccines – A Reappraisal. New York, New York: Skyhorse Publishing, 2017. 31-42. Print.

Επιπρόσθετα, παρόλο που τα παιδιά συχνά λαμβάνουν πολλαπλά εμβόλια ταυτόχρονα σύμφωνα με το συνιστώμενο πρόγραμμα του CDC, οι παρασκευαστές εμβολίων δεν απαιτείται να ελέγχουν την ασφάλεια των εμβολίων όταν χορηγούνται μαζί συνδυαστικά.

[8] Imus, Deirdre. “Toxic Vaccine Ingredients: The Devil is in the Details.” www.ChildrensHealthDefense.org. Web. 6 March 2018, https://childrenshealthdefense.org/news/toxic-vaccine-ingredients-the-devils-in-the-details/

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί λόγοι, εκτός από ανεπαρκείς δοκιμές ασφαλείας, για να αμφισβητηθεί η εντολή εμβολιασμού. Για παράδειγμα, τα συστατικά των εμβολίων συχνά αναφέρονται ως πηγή ανησυχίας. Τα συστατικά σε κάθε τύπο εμβολίου διαφέρουν αλλά, γενικά, τα εμβόλια περιέχουν μυριάδες τοξικών ή σχετικών ουσιών όπως αλουμίνιο, αντιβιοτικά, φορμαλδεΰδη, Polysorbate 80, εκχύλισμα βοοειδών, πρωτεΐνη αυγού, γλουταμινικό νάτριο (MSG), σκουαλένιο και ανθρώπινο εμβρυϊκό ιστό.

[9], [10] National Vaccine Information Center. “New Human Fetal Cell Lines Available for Vaccine Production” http://www.nvic.org. Web. 15 Jan. 2018, https://www.nvic.org/nvic-vaccine-news/january-2018/new-human-fetal-cell-lines-for-vaccine-production.aspx.

Επιπλέον, μερικά πρόσφατα δημοσιευμένα βιβλία αναφέρουν επιστημονικές πληροφορίες που δημιουργούν ανησυχίες σχετικά με τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου Miller’s Review of Critical Vaccine Studies: 400 σημαντικές επιστημονικές συνοπτικές εργασίες για τους γονείς και τους ερευνητές από τον Neil Z. Miller, το οποίο περιέχει πάνω από 400 επιστημονικές μελέτες .

[11] Miller, Neil Z., Miller’s Review of Critical Vaccine Studies: 400 Important Scientific Papers Summarized for Parents and Researchers, Santa Fe, New Mexico: New Altantean Press, 2016. Print.

Σε ένα άλλο βιβλίο, το Vaccines – A Reappraisal, ο Dr. Richard Moskowitz, οικογενειακός γιατρός με πάνω από πενήντα χρόνια εμπειρίας, συζητά ένα ευρύ φάσμα ανησυχητικών πληροφοριών σχετικά με τα εμβόλια, όπως: επιδημιολογική έρευνα που δείχνει ότι τα εμβόλια μπορεί να επηρεάσουν την φυσιολογική ανάπτυξη ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος, πληροφορίες σχετικά με το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα εμβόλια στην πρόκληση εκδηλώσεων μολυσματικών ασθενειών· και αποδείξεις των εκπληκτικά χαμηλών επιπέδων αποτελεσματικότητας πολλών εμβολίων.

[12] Moskowitz, Richard, Vaccines – A Reappraisal. New York, New York: Skyhorse Publishing, 2017. Print.

Το βιβλίο του JB Handley Ο τρόπος τερματισμού της επιδημίας του αυτισμού περιέχει επίσης πληθώρα πληροφοριών σχετικά με πιθανή βλάβη που προκαλείται από εμβόλια, με ιδιαίτερη έμφαση στο αλουμίνιο, ένα τοξικό μέταλλο που χρησιμοποιείται ως επικουρικό σε πολλά εμβόλια και σε στοιχεία αιτιώδους συνάφειας μεταξύ εμβολίων και αυτισμού.

Σημείωση ότι το αλουμίνιο και όλα τα παραπάνω είναι ενέσιμα. Εισάγονται κατευθείαν στο αίμα σε βρέφη, όπου το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο. Οπότε δεν μπορούν συγκρίνονται με τις ποσότητες αλουμινίου που λαμβάνουμε δυστυχώς από τις τροφές. Το επιχείρημα κάποιων ότι τα αντι όξινα χάπια για παράδειγμα έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αλουμινίου όχι μόνο δεν ευσταθεί αλλά όταν ακούγεται από επιστήμονες είναι ύποπτο. Όταν το αλουμίνιο εισάγεται στον οργανισμό ενέσιμο μαζί με το σκουαλένιο, διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και δεν είναι το μόνο που κάνει αυτή η συνέργεια.

[13] Handley, J.B., How to End the Autism Epidemic. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing, 2018. Print.

Όπως δείχνουν σαφώς αυτές οι εργασίες, η επιστήμη και η έρευνα δεν προσανατολίζεται στην ασφάλεια και την αναγκαιότητα των εμβολίων.

Απαιτείται κρατική δράση. Η ομοσπονδιακή ρύθμιση καθίσταται αναποτελεσματική όταν οι πολιτείες θεσπίζουν αντιφατικές πολιτικές. Εάν πολλές πολιτείες απαγορεύσουν τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ή ψηφίσουν νόμους που έρχονται σε αντίθεση με τα συνιστώμενα από το CDC χρονοδιαγράμματα, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επιβάλει μελλοντικές ομοσπονδιακές εντολές. Τέτοιοι πολιτειακοί νόμοι θα υπονομεύσουν επίσης την ομοσπονδιακή εξιστόρηση και θα καταστήσουν πιο δύσκολο για τους ομολόγους να παράσχουν υποστήριξη για εθνικές υποχρεωτικές πολιτικές εμβολιασμών. Με τη θέσπιση του SB 2350, το Τέξας έχει την ευκαιρία να ηγηθεί σε αυτό το σημαντικό ζήτημα και να γίνει ο πιθανός βασικός φορέας για να αντισταθεί στην πολιτική του υποχρεωτικού ομοσπονδιακού εμβολιασμού σε κρατικό επίπεδο.

By The Free Thought Project

Επιμέλεια μετάφρασης: Ευαγγέλου Μπλάνα Μαριάννα. Βιοχημικός Μsc /fytro.wordpress.com

Βιβλιογραφία

[1] Cohen, Elizabeth and Bonifeld, John, “FDA chief: Federal government might step in if states don’t change lax vaccine laws.” CNN.com. Cable News Network. Web. 20 Feb 2019, https://www.cnn.com/2019/02/20/health/vaccine-exemptions-fda-gottlieb/index.html. Accessed 7 April 2019.

[2] Children’s Health Defense. “$4 Billion and Growing: U.S. Payouts for Vaccine Injury and Deaths Keep Climbing.” www.ChildrensHealthDefense.org. Web. 19 Nov. 2018, https://childrenshealthdefense.org/news/4-billion-and-growing-u-s-payouts-for-vaccine-injuries-and-deaths-keep-climbing/

[3] Berensen, Alex, “Jury Finds Merck Liable in Vioxx Death and Awards $253 Million.” nytimes.com. Web. 19 Aug. 2005, https://www.nytimes.com/2005/08/19/business/jury-finds-merck-liable-in-vioxx-death-and-awards-253-million.html

[4] National Vaccine Information Center. “A Guide to Reforming Vaccine Policy and Law.” http://www.nvic.org. Web. 26 Sept. 2018, https://www.nvic.org/Vaccine-Laws/state-vaccine-requirements/Reforming-Vaccine-Policy—Law-Guide.aspx.

[5] Centers for Disease Control and Prevention, Immunization Schedules, Table 1. Recommended Adult Immunization Schedule for ages 19 years or older, United States, 2019. Web. 5 Feb. 2019, https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html. Accessed 7 April 2019.

[6] Robert F. Kennedy, Jr. “Vaccines and the Liberal Mind.” Children’s Health Defense. www.ChildrensHealthDefense.org. Web. 14 June 2018, https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines-and-the-liberal-mind/

[7] Moskowitz, Richard, Vaccines – A Reappraisal. New York, New York: Skyhorse Publishing, 2017. 31-42. Print.

[8] Imus, Deirdre. “Toxic Vaccine Ingredients: The Devil is in the Details.” www.ChildrensHealthDefense.org. Web. 6 March 2018, https://childrenshealthdefense.org/news/toxic-vaccine-ingredients-the-devils-in-the-details/

[9] Ibid

[10] National Vaccine Information Center. “New Human Fetal Cell Lines Available for Vaccine Production.” http://www.nvic.org. Web. 15 Jan. 2018, https://www.nvic.org/nvic-vaccine-news/january-2018/new-human-fetal-cell-lines-for-vaccine-production.aspx. Accessed 7 April 2019.

[11] Miller, Neil Z., Miller’s Review of Critical Vaccine Studies: 400 Important Scientific Papers Summarized for Parents and Researchers, Santa Fe, New Mexico: New Altantean Press, 2016. Print.

[12] Moskowitz, Richard, Vaccines – A Reappraisal. New York, New York: Skyhorse Publishing, 2017. Print.

[13] Handley, J.B., How to End the Autism Epidemic. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing, 2018. Print.

Πηγές

https://blog.tenthamendmentcenter.com/2019/04/texas-bill-would-increase-vaccine-safety-reject-federal-narrative/?fbclid=IwAR1Hxba_bEztGa4aD09CSiV39LjtkcPHAq9hcd_yNxnUO9Sn1QNHW_b_ejoTexas Bill Would Increase Vaccine Safety, Reject Federal Narrative

Revolutionary Bill to Reject Federal Gov’t, Prohibit Vaccines Until Proven Safe AND Necessary