Topics:

Τέχνη και Φιλοσοφία

Ό,τι ονομάζομε τέχνη και το θαυμάζομε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή του την φαντασία του ανθρώπου. Τέχνη είναι κατά βάθος η δημιουργία μορφών, όπου μέσα ο άνθρωπος βάζει το νόημα της...

Τέχνη και Φιλοσοφία

Ό,τι ονομάζομε τέχνη και το θαυμάζομε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή του την φαντασία του ανθρώπου. Τέχνη είναι κατά βάθος η δημιουργία μορφών, όπου μέσα ο άνθρωπος βάζει το νόημα της ζωής του. “Τα έργα της τέχνης, αν και πηγή τους είναι η φαντασία, όμως είναι τόσο πραγματικά, όσον και τα άνθη”, όπως λέγει ο Nietzsche.

[Το άρθρο αυτο να το διαβάσεις με μουσική υπόκρουση το: Wagner – Das Rheingold – Entry of the Gods Into Valhalla]

Αρχικά η τέχνη μέσα στην ιστορία φαίνεται ότι υπηρετεί την θρησκεία, δηλαδή εκφράζει το περιεχόμενο της θρησκείας. Έτσι η αρχαία ελληνική τέχνη παριστάνει κατ’ αρχήν τους θεούς των Ελλήνων, τα λατρευτά πρόσωπα των Θεών. Στην περίοδο αυτήν η τέχνη διαπνέεται από την γενική θρησκευτική συνείδηση και ο καλλιτέχνης ερμηνεύει με την μορφή που πλάθει το γενικό θρησκευτικό συναίσθημα και συνήθως παραμένει άγνωστος, δεν γράφει το όνομά του.

Όμως σ’ αυτήν την περίοδο ο καλλιτέχνης είναι απόλυτα ελεύθερος, δηλαδή δίνει στο περιεχόμενο του θρησκευτικού συναισθήματος που τον συνέχει την μορφή που γεννάει αδέσμευτα η φαντασία του, αδέσμευτα από άλλα κριτήρια και μέτρα, εκτός από τα μέτρα και κριτήρια του κάλλους, της ομορφιάς. Έτσι ο Όμηρος πλάθει τις μορφές των Θεών με τον λόγο, με την τέχνη του λόγου, έτσι οι αρχαϊκοί καλλιτέχνες πλάθουν τα πρόσωπα των Θεών με την σμίλη επάνω στο μάρμαρο και αντικειμενοποιούν το θρησκευτικό συναίσθημα τόσο, ώστε ο Θεός να είναι παρών μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Ο Θεός γίνεται απτός με την τέχνη και με την απτή του παρουσία γαληνεύει την ψυχή του ανθρώπου.

Ό,τι ο απλός άνθρωπος μόνος του δεν μπορούσε να επιτύχει, τούτο το κατορθώνει ο καλλιτέχνης: να παρουσιάσει στα μάτια των ανθρώπων τον ίδιο τον Θεό ενσώματο ως το επίκεντρο των μυστικών τάσεων της ψυχής του και ως τέρμα των μεταφυσικών του πόθων. Έτσι ο Θεός που είναι αόρατος γίνεται τώρα ορατός. Έτσι το μυστήριο της ψυχής του ανθρώπου, όπου μέσα γεννιέται και ο Θεός, εκφράζεται με το έργο της τέχνης και το έργο τής τέχνης συμβολίζει όλη την εσωτερικότητα αυτού του μυστηρίου.

Όμως, όχι μόνον η αρχαϊκή τέχνη αλλά και όλη η μεγάλη τέχνη είναι η ορατή και αισθητή όψη του μεταφυσικού πόνου του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μεγάλη τέχνη δίχως μεγάλη μεταφυσική του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν μένει εις αυτό που είναι, ούτε ικανοποιείται μ’ αυτό που υπάρχει γύρω του ως φύσις. Είναι το μόνον πλάσμα του Θεού που δημιουργεί, δημιουργεί τον κόσμο του πνεύματος και μ’ αυτόν δημιουργεί τον εαυτό του, αλλάζει τον εαυτό του.

Ο κόσμος του πνεύματος είναι μία δεύτερη παρουσία, μεταφυσική, ενώ ο κόσμος της φύσεως είναι η πρώτη παρουσία, η φυσική. Όλα τ’ άλλα πλάσματα σταματούν σ’ αυτήν, την φυσική παρουσία του κόσμου, η ζωή τους διαρρέει μέσα σ’ αυτήν και είναι πάντοτε τα ίδια. Μόνον ό άνθρωπος προχωρεί στην δεύτερη παρουσία, την παρουσία του πνεύματος, την μεταφυσική παρουσία, όπου τίποτε δεν είναι το ίδιο, και γι’ αυτό εκεί δεν υπάρχει ανία, αλλά ζωή κι ενέργεια.

Αλλά και όταν η τέχνη αποδεσμεύεται απ’ την θρησκεία και γίνεται και ως προς το περιεχόμενό της απόλυτα αυτόνομη, και τότε, και ίσως τότε περισσότερο από πριν, έχει η τέχνη μεταφυσική ρίζα, γιατί τότε ενσυνείδητα διεκδικεί, άλλο αν το κατορθώνει, και το έδαφος της θρησκείας. Ο Σαίξπηρ είναι το παράδειγμα της απόλυτα αδέσμευτης τέχνης. Ο άνθρωπος και η φύσις μέσα στον Σαίξπηρ φωτίζονται από μια απίθανη μεταφυσική πολυχρωμία, όπου το ένα χρώμα και το ένα φως διαπερνάει τ’ άλλο, χωρίς κανένα να χάνει την χωριστή του υπόσταση, όπου όλα γίνονται ένα και το καθένα είναι χωριστό, όπου η ψυχή μεθάει, χωρίς καθόλου να χάνει τα λογικά της.

Και όλα αυτά τα χρώματα τα φέρνει εις φως ο μεγάλος αυτός τεχνίτης με την τέχνη τού λόγου, με την γλώσσα. Τίποτε δεν μένει ανέκφραστο μέσα σ’ αυτόν. Γιατί; Διότι έχει την δύναμη να πλάθει όλα εξ αρχής και να τους δίνει δεύτερη παρουσία, να τα ανεβάζει στον κόσμο του πνεύματος· με άλλα λόγια γιατί βλέπει τον άνθρωπο και τον κόσμο από ένα μεταφυσικό βάθος, που μόνον αυτός μπορεί να εκφράσει, δηλαδή βάθος ανεπανάληπτο στο είδος του.

Μέσα στην ιστορία του πνεύματος η τέχνη εμφανίζεται πριν από την φιλοσοφία. Ο άνθρωπος στον αγώνα που κάνει να πάει πάρα πέρα απ’ εκεί που ευρέθηκε -και αυτό το ευρέθηκε σημαίνει εδημιουργήθηκε, γιατί ο άνθρωπος είναι δημιούργημα- πρώτα δουλεύει με την παραστατική, εποπτική του δύναμη, πρώτα κάνει τέχνη, και έπειτα φιλοσοφία. Μεγάλη λοιπόν τέχνη υπάρχει ιστορικώς και πριν από την φιλοσοφία.

Όμως η Τέχνη απελευθερώνεται απόλυτα και φθάνει σε πλήρη άνεση των εκφράσεων της, όταν αρχίσει ο άνθρωπος να φιλοσοφεί, δηλαδή όταν συλλάβει την μεταφυσική του καταγωγή, όχι μόνον με την εποπτεία του, αλλά και με τον νου του. Τότε το πνεύμα της φιλοσοφίας αντανακλά και στην τέχνη και της δίνει κίνηση και βάθος που δεν το εγνώριζε πριν.

Ο Πλάτων συνδυάζει φιλοσοφία και τέχνη, ώστε όχι μόνον να μην περιορίζει κανένα απ’ αυτά τα δύο, αλλά να γονιμοποιεί τόσο το να ένα από το άλλο, ώστε μέσα του να φθάνουν και τα δύο στην ακμή τους. Τόσον ελεύθερη τέχνη, όση έχομε στον Πλάτωνα, δύσκολα ευρίσκομαι αλλού. Ο διάλογος και ως τέχνη και ως φιλοσοφία είναι το ύψιστο σημείο, ο ύψιστος αναβαθμός του πνεύματος. Από τ’ άλλο μέρος παρατηρούμε ότι, όταν η θρησκεία και η φιλοσοφία παρακμάζουν, τότε αρχίζει και η τέχνη να αδειάζει, να γίνεται απλή τεχνική και απλό τέχνασμα.

Θρησκεία, τέχνη και φιλοσοφία αποτελούν κατά τον Έγελο το απόλυτο πνεύμα· και τούτο σημαίνει ότι με τους τρεις αυτούς τρόπους ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον μεταφυσικό πυρήνα του είναι του, την μεταφυσική του καταγωγή και καταβολή. Όμως τούτο δεν σημαίνει ότι το να ένα δεν διαφέρει από το άλλο. Η διαφορά του ενός από το άλλο όχι μόνον υπάρχει αλλά και αποτελεί το δικαίωμα ζωής του καθενός και κανένα από τα τρία αυτά είδη του πνεύματος δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο.

Η θρησκεία δουλεύει με το συναίσθημα και σπανίως ομιλεί, και όταν ομιλεί, ομιλεί ως αποκάλυψη, η οποία χωρίς το συναίσθημα είναι απρόσιτη στον άνθρωπο. Η σιωπή, η οποία είναι σιωπή που σκεπάζει ένα αμέτρητο βάθος, χαρακτηρίζει τον θρησκευτικό άνθρωπο. Η τέχνη δουλεύει με εικόνες, είναι πάντοτε παραστατική, καλεί τον άνθρωπο να ιδεί ή ν’ ακούσει, να συλλάβει οπτικώς ή ακουστικώς εικόνες, όπου μέσα περιέχεται το νόημα της ζωής του.

Είτε κτίσματα αρχιτεκτονικά, είτε πλαστικά σώματα και σύνολα, είτε ζωγραφικά πλάσματα, είτε λογοτεχνήματα, είτε μουσικά έργα προσφέρει η τέχνη στον άνθρωπο, θέλει με αυτά να δείξει το είναι της ζωής εποπτικά, να παραστήσει το μυστικό της ζωής με εικόνες. Γι’ αυτό δεν υπάρχει τέχνη χωρίς εικόνες και χωρίς μορφές. Γι’ αυτό και το περιεχόμενο της θρησκείας για να παρασταθεί από την τέχνη πρέπει να γίνει μορφή, εικόνα.

Αντίθετα η φιλοσοφία δεν παριστάνει τα νοήματά της με εικόνες, αλλά απευθύνεται στην λογική, στον Νου του ανθρώπου, και καλεί τον άνθρωπο να σκεφθεί και να κρίνει. Το περιεχόμενό της είναι καθαρώς νοητό και ποτέ παραστατό. Η τέχνη δουλεύει λοιπόν πάντα έμμεσα, ενώ η φιλοσοφία άμεσα. Το μέσο της τέχνης είναι η εικόνα η παράσταση, και η εικόνα ποτέ δεν μπορεί να μεταφραστεί σε νοήματα, γιατί τότε θα έχανε εξ ολοκλήρου το είναι της, θα έπαυε να είναι τέχνη και θα γίνονταν κακή φιλοσοφία, όπως συμβαίνει τούτο συνήθως με πολλές αναλύσεις καλλιτεχνημάτων από τους κριτικούς.

Αν έχει κανείς την υπομονή να παρακολουθήσει π.χ. έναν κριτικό του θεάτρου ή της ζωγραφικής ή της μουσικής, θα είναι σπάνιο να μη τον συλλάβει επαναλαμβανόμενο, δηλαδή να μεταχειρίζεται τις ίδιες έννοιες για έργα όλως διόλου διάφορα. Γι’ αυτό η πραγματική κριτική της τέχνης είναι το σπανιότερον είδος λόγου. Κατ’ ουσίαν η τέχνη ως εικόνα ερμηνεύεται μόνον με μια άλλη εικόνα, όχι με διανοήματα. Γι’ αυτό ο κριτικός της τέχνης πρέπει να είναι περισσότερο καλλιτέχνης παρά διανοητικός.

Η τέχνη φαίνεται ότι είναι πιο προσιτή στον άνθρωπο από την θρησκεία και την φιλοσοφία επειδή ακριβώς η τέχνη φαίνεται. Δεν υπάρχει τέχνη που να μην φαίνεται, αλλά και ό,τι φαίνεται ως τέχνη δεν είναι οπωσδήποτε τέχνη. Όταν λέμε ότι η τέχνη φαίνεται, εννοούμε ότι το έργο της τέχνης υποπίπτει στην όραση ή στην ακοή ή τέλος στην εσωτερική εποπτεία του ανθρώπου και έχει πάντοτε σαφή όρια. Εννοούμε ακόμα ότι το έργο της τέχνης πάντοτε παριστάνει, δίχως να γίνεται ποτέ αλληγορία, γιατί η αλληγορία δεν είναι τέχνη, αλλά τεχνική και τέχνασμα. Η αλληγορία είναι ο εχθρός με τον οποίον παλεύει η σύγχρονη λεγομένη αφηρημένη τέχνη.

Γι’ αυτό η λεγομένη αφηρημένη τέχνη μόνον όταν παύει να είναι αλληγορία ή αλληθώρισμα είναι τέχνη. Το γεγονός ότι η τέχνη φαίνεται δεν σημαίνει ότι γι’ αυτό είναι και περισσότερο προσιτή στον άνθρωπο, ότι είναι ευκολότερο να την αντιληφθεί η μάλλον να την ζήσει ο άνθρωπος. Το γεγονός ότι η τέχνη φαίνεται σημαίνει ότι δεν υπάρχει τέχνη που να μην φαίνεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι, επειδή η τέχνη φαίνεται, ο κίνδυνος να πλανεύσει απλώς τον άνθρωπο είναι μεγαλύτερος. Αυτό οδήγησε τον Πλάτωνα να εξορίσει από την πολιτεία του την απλώς μιμητική τέχνη, την τέχνη η οποία μιμείται τα πάθη των ανθρώπων και κατά βάθος τα κολακεύει.

Τέχνη και φιλοσοφία θέτουν στον άνθρωπο την μεγάλη απαίτηση να συλλάβει το Είναι του ή να εκφράσει τον μεταφυσικό πυρήνα της ζωής του· η τέχνη έμμεσα, δηλαδή με εικόνες, η φιλοσοφία άμεσα, δηλαδή με τον καθαρό λόγο.

Να φιλοσοφήσει ο άνθρωπος δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά να συλλάβει με τον Νου του, με την καθαρή λογική την αλήθεια το τι είναι ο ίδιος στην ουσία του. Θέλει να φύγει με την φιλοσοφία από την αναλήθεια και να φθάσει στην αλήθεια, να γυρίσει από το σκόρπισμά του μέσα στα πράγματα, να γυρίσει στην ενότητα του εαυτού του, από το φαίνεσθαι να προχωρήσει στο Είναι του. Η στροφή αυτή γίνεται στην φιλοσοφία με την σκέψη, με τον συστηματικό λογισμό, και χωρίς αυτόν δεν υπάρχει φιλοσοφία.

Jean Auguste Dominique Ingres, Grande Odalisque, 1814
Με εντολή της αδερφής του Ναπολέοντα, της Βασίλισσας Καρολίνας Μουράτ της Νάπολης, η Grande Odalisque αντιπροσώπευε την ρήξη του καλλιτέχνη με το νεοκλασικό στυλ με το οποίο είχε ταυτιστεί για μεγάλο μέρος της καριέρας του. Το έργο θα μπορούσε να περιγραφεί ως μανιεριστικό, αν και γενικά θεωρείται ως μια μετάβαση στον ρομαντισμό, ένα κίνημα που αποκήρυξε την ακρίβεια, την τυπικότητα και την ισορροπία του νεοκλασικισμού υπέρ της πρόκλησης συναισθηματικών αντιδράσεων από τον θεατή. Αυτή η απεικόνιση μιας παλλακίδας που ποζάρει ατημέλητα σε έναν καναπέ είναι αξιοσημείωτη για τις περίεργες αναλογίες της. Ανατομικά λανθασμένη, αυτή η αινιγματική, παράξενη φιγούρα χαιρετίστηκε με χλευασμούς από τους κριτικούς εκείνη την εποχή, αν και τελικά έγινε ένα από τα πιο ανθεκτικά έργα του Ingres.

***

Όμως η φιλοσοφία, ενώ ανοίγει τον δρόμο της αλήθειας, δεν φθάνει ποτέ στο τέρμα της, γιατί ο λογισμός δεν έχει τέρμα. Η αλήθεια της φιλοσοφίας είναι περισσότερο κατεύθυνση παρά απόκτημα, περισσότερο κίνηση από την άγνοια προς την γνώση, περισσότερο Έρως της Αλήθειας παρά τελική απόκτηση της. Η τέχνη κλείνει το κάλλος μέσα οστά σαφή όρια το έργου της, η τέχνη τελειώνει το έργο της, ενώ η φιλοσοφία ανοίγει ένα δρόμο που δεν τελειώνει ποτέ.

Δένει και η φιλοσοφία την αλήθεια μέσα στις κρίσεις, στους λογισμούς της, αλλά ο ένας λογισμός φέρνει τον άλλον, ο λογισμός είναι δρόμος ατερμάτιστος, ενώ το έργο της τέχνης είναι πάντοτε δεμένο με μια ύλη, η οποία πρέπει να έχει και έχει πάντοτε σαφή όρια. Και αυτό σημαίνει ότι η τέχνη φαίνεται, αλλά η φιλοσοφία δεν φαίνεται, αλλά νοείται. Μόνον η πηγή της τέχνης δεν φαίνεται, είναι υπερβατική, μεταφυσική, εφ’ όσον βέβαια η τέχνη δεν γίνεται τέχνασμα· τα έργα όμως της τέχνης φαίνονται.

Τον δρόμο τον οποίον έχει ανοίξει η φιλοσοφία από την αρχαιότητα ως σήμερα, όποιος αρχίζει να φιλοσοφεί είναι υποχρεωμένος να τον ξανακάμει. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι αυτός θα παραλάβει τίποτε έτοιμο, μια έτοιμη γνώση, αλλά σημαίνει ότι θα βάλει σε Ενέργεια τον νου του, ώστε πράγματι να κατανοήσει ό,τι έγινε ως τώρα. Ό,τι έπραξε ως τώρα ο Νους του ανθρώπου μέσα στην φιλοσοφία, πρέπει να το ξαναπράξει κι ο δικός του Νους, αλλιώς δεν μπορεί να φιλοσοφήσει. Δεν υπάρχει φιλοσοφία δίχως την ιστορία της, δίχως την αφομοίωση της ιστορικής της πορείας.

Ούτε όμως υπάρχει πραγματική φιλοσοφία δίχως να πάει κανείς πέρα από τα παραδομένα. Δρόμος είναι η φιλοσοφία ποτέ δεν τελειώνει. Αντίθετα ή τέχνη με το έργο της, το οποίον, όπως είδαμε, είναι πάντοτε εικόνα ευσύνοπτη, μας αναγκάζει να σταθούμε. Μας σταματάει η τέχνη για να το ιδούμε ή να το ακούσομε, να το θεασθούμε και να το χαρούμε. Η τέχνη μας αιφνιδιάζει με το έργο της, με την εικόνα της, μας εντοπίζει, θραύει την συνήθη ροή της ζωής, μας αποσπά από την λεγομένη πραγματικότητα, η οποία μας φαίνεται από την σκοπιά του έργου της τέχνης γεμάτη ατέλεια, αποσπασματική, μάλλον ένα μην είναι, παρά ένα είναι, γιατί τώρα που έχομε μπροστά μας το έργο της τέχνης μας αποκαλύπτεται μια άλλη πραγματικότης, όπου μέσα ανακαλύπτομε τον εαυτό μας, το Είναι μας.

Το ξάφνιασμα που μας προκαλεί το έργο της τέχνης και το σκίρτημα που μας γεννάει, και που κακώς ονομάζεται λύτρωση, γιατί λύτρωση υπάρχει μόνον στην θρησκεία, μας αποδεσμεύει από τις έγνοιες και τους σκοπούς, από τις ηδονές και τα βάσανα, και μας χαρίζει προς στιγμήν μια ευδαιμονία, που δεν μετριέται με κανένα κοινό μέτρο και που έρχεται από μέσα, όπως και το έργο της τέχνης, έρχεται από μέσα. Ευδαιμονεί προς στιγμήν ο άνθρωπος καθώς θεάζεται το έργο της τέχνης, όπως ακριβώς ευδαιμονούσε και ο δημιουργός του κατά την στιγμή της δημιουργίας.

Ευδαιμονούμε σημαίνει ότι τα ‘χούμε καλά με κάποιον δαίμονα, ότι ισορροπούμε μέσα μας κάποιον δαίμονα. Κάποια ανησυχία, κάποια λαχτάρα που έρχεται από τα έγκατα της ψυχής μας, γιατί μόνον στα έγκατα της ψυχής υπάρχει αυτός ο δαίμων. Έτσι εξηγείται το ξάφνιασμα και το σκίρτημά μας από το έργο της τέχνης.

Και ο φιλόσοφος και ο καλλιτέχνης ζητούν να δώσουν ένα σύνολο, ένα όλον. Ο φιλόσοφος θέλει να ζώσει τον κόσμο με την σκέψη του, ο καλλιτέχνης θέλει να δώσει μορφή σε ορισμένα κίνητρα της ψυχής του. Ο φιλόσοφος όμως δεν φθάνει ποτέ στον τελικό σκοπό· είναι ένας οδοιπόρος, που βλέπει καθαρά τον σκοπό του, αλλά όσο προχωρεί προς αυτόν· τόσον αυτός απομακρύνεται. Ο φιλόσοφος αγωνίζεται να δώσει ένα σύστημα σκέψεων και στοχασμών, όπου να ερμηνεύονται όλα όσα υπάρχουν.

Το σύστημα τούτο, όσο τέλειο κι’ αν είναι, παραμένει πάντοτε ένα μεγαλόπνοο απόσπασμα ή καλύτερα ένα σχέδιο που στηρίζεται στην λογική αλλά και στην φαντασία. Ο καλλιτέχνης ολοκληρώνει το έργο του ή μάλλον τα έργα του. Κάθε έργο που τελειώνει το αφήνει πίσω του για ν’ αρχίσει ένα άλλο. Το καθένα όμως είναι χωριστή ύπαρξη, έχει αυτοτέλεια, είναι μια εντελέχεια. Όσο τέλειο όμως κι’ αν είναι το συγκεκριμένο καλλιτέχνημα, γίνεται αφορμή στον δημιουργό του για να δημιουργήσει άλλο καινούργιο. Θα έλεγε κανείς ότι το τελειωμένο έργο προκαλεί τον δημιουργό του να το ξεπεράσει.

Εκτός από την ριζική διαφορά που χωρίζει την τέχνη από την φιλοσοφία, και η οποία προέρχεται από το ότι η μεν τέχνη έχει ως κυρία πηγή της την φαντασία, η δε φιλοσοφία την νόηση, υπάρχουν ορισμένα κοινά γνωρίσματα μεταξύ της τέχνης και της φιλοσοφίας. Το πρώτο κοινό γνώρισμα αναφέρεται στον τρόπο της δημιουργίας και του καλλιτεχνήματος και του φιλοσοφήματος. Η φιλοσοφία εφ’ όσον γίνεται έργο, δηλαδή φιλοσόφημα, σύστημα λόγου, αποχωρίζεται από την πηγή της, για να σταθεί ως αντικειμενικό σύνολο, ως σύστημα νοημάτων.

Όπως το καλλιτέχνημα το έχομε ως κάτι συγκεκριμένο ενώπιον μας, έτσι και το φιλοσόφημα είναι ένα αντικειμενικό σύνολο νοημάτων. Και όπως το καλλιτέχνημα ήλθε εις φως από μια πρώτη ενόραση το δημιουργό του, έτσι και το φιλοσόφημα είναι η αντικειμενική μορφή μιας εσωτερικής θέας, η οποία ποτέ δεν εξαντλείται με την λογική.

Η προβολή του έργου, του δημιουργήματος, και στην τέχνη και στην φιλοσοφία γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή εξαίφνης, έξαφνα και ο καλλιτέχνης και ο φιλόσοφος συλλαμβάνει τον πυρήνα του έργου του. Στον καλλιτέχνη η πρώτη σύλληψη είναι ένα σχέδιο, στον φιλόσοφο είναι ένα σχήμα, μια αφαίρεση λογική. Από τον πυρήνα προχωρούν τώρα και οι δυο στο όλον. Η επεξεργασία του όλου απαιτεί συστηματικό μόχθο. Ως προς την σύλληψη του πυρίνος μόνον ισχύει η έμπνευση, η φώτιση, το εξαίφνης, και για το καλλιτέχνημα και για το φιλοσόφημα.

Από εκεί και πέρα αρχίζει η συστηματική επεξεργασία. Το ίδιο ισχύει και για το διάστημα πριν από την στιγμή του εξαίφνης. Το εξαίφνης είναι μια θεία στιγμή, μια καλή ώρα, είναι ό καιρός. Τότε γίνεται έξαφνα η σύλληψη του καλλιτεχνήματος και του φιλοσοφήματος. Πριν από την σύλληψη και μετά την σύλληψη υπάρχει και για τον καλλιτέχνη και για τον φιλόσοφο ο μόχθος. Δίχως μόχθο δεν υπάρχει ούτε τέχνη ούτε φιλοσοφία. Αλλά ούτε και δίχως αυτήν την μεγάλη ώρα υπάρχει τέχνη και η φιλοσοφία.

Η γνώμη συνεπώς ότι η τέχνη είναι μόνον έμπνευση δεν ευσταθεί και διαψεύδεται από τα πράγματα. «Όσο μεγαλύτερο τάλαντο έχει κανείς, τόσο περισσότερο είναι υποχρεωμένος να δουλεύει» λέγει ο Γκαίτε, για να φθάσει στον σκοπό του. Ούτε η φιλοσοφία είναι μόνον λογικός μόχθος, αλλά είναι και ενόραση ή φιλοσοφική φαντασία.

Ο παραλληλισμός όμως αυτός του καλλιτεχνήματος και του φιλοσοφήματος δεν είναι απόλυτος, αλλά σχετικός, δηλαδή ισχύει μόνον ως ένα σημείο. Το φιλοσόφημα διαφέρει κατά τούτο από το έργο της τέχνης, ότι δεν αποπερατώνεται ποτέ, ενώ το έργο της τέχνης αποπερατώνεται. Η φιλοσοφική σκέψη κατά βάθος ανοίγει ερωτήματα, προβλήματα, θέλει να αφυπνίσει τον &άνθρωπο από τον λήθαργο της άγνοιας. Όταν μελετούμε ένα φιλοσοφικό έργο, ο νους μας δεν αναπαύεται, αλλά παρακινείται να συλλάβει το είναι του, την ενέργειά του μέσω των νοημάτων που περιέχονται στο φιλοσοφικό έργο.

Αντίθετα, όταν ο νους μας θεάζεται ένα έργο τέχνης, αναπαύεται μέσα σ’ αυτό, δεν αισθάνεται την ανάγκη να προχωρήσει πέρα απ’ αυτό. Η θέα αυτή μας χαρίζει μια γαλήνη επιφανείας και βάθους συνάμα, ενώ η φιλοσοφική σκέψη στην ουσία της είναι πάντα ανήσυχη, προχωρεί ακατάπαυστα από το ένα σημεία στο άλλο, μεταβάλλει πάντοτε το απόκτημα σε ερώτημα και έτσι κινείται συνεχώς.

Το δεύτερο κοινό γνώρισμα της τέχνης και της φιλοσοφίας ή μάλλον του καλλιτεχνήματος και του φιλοσοφήματος είναι ότι και το καλλιτέχνημα και το φιλοσόφημα είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα. Ένα έργο τέχνης, π.χ. μια τραγωδία του Σοφοκλέους, όπως και ένα φιλοσόφημα, π.χ. το φιλοσόφημα του Ηρακλείτου, είναι κάτι το ανεπανάληπτο και μοναδικό. Την θέση τους μέσα στον κόσμο του πνεύματος δεν μπορεί να την πάρει κανένα άλλο έργο, δεν μπορούν ν’ αντικατασταθούν από κανένα άλλο έργο, δηλαδή η αξία τους είναι απόλυτη.

Και ο ίδιος ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να άρει την αξία ενός έργου του με την δημιουργία ενός άλλου έργου. Ούτε ο ίδιος ο φιλόσοφος μπορεί να άρει την αξία ενός έργου του με την δημιουργία ενός άλλου έργου. Η αξία που έχει το Τρίτο Κοντσέρτο του Beethoven δεν αίρεται με την αξία που έχει το Τέταρτο Κοντσέρτο όσο κι αν το Τέταρτο θεωρείται πληρέστερο από το Τρίτο, δηλαδή το Τρίτο έχει αξία καθ’ εαυτό, αποτελεί πλήρωμα, είναι απόλυτο.

Το αυτό ισχύει και για τα έργα της φιλοσοφίας. Ο Φαίδρος π.χ. του Πλάτωνος δεν άρει την φιλοσοφική αξία του Συμποσίου, όσο κι αν θεωρείται ότι ό Φαίδρος είναι έργο συνθετότερο και βαθύτερο, δηλαδή το Συμπόσιον κρατάει οπωσδήποτε την θέση του, είναι απόλυτο.

Το γεγονός τούτο, ότι το καλλιτέχνημα και το φιλοσόφημα είναι μοναδικά και αναντικατάστατα μας οδηγεί σ’ ένα τρίτο κοινό γνώρισμα της φιλοσοφίας και της τέχνης. Το τρίτο τούτο κοινό γνώρισμα είναι ότι ούτε στην τέχνη ούτε στην φιλοσοφία εφαρμόζεται η έννοια της προόδου. Η έννοια της προόδου σημαίνει ότι μέσα σε μια σειρά έργων του ανθρωπίνου πνεύματος τα μεταγενέστερα έργα είναι κατ’ ανάγκην ανώτερα, αξιότερα από τα προγενέστερα,

Πράγμα που σημαίνει ότι οι μεταγενέστεροι αιώνες της ιστορίας του πνεύματος κατέχουν ανώτερη θέση από τους προγενεστέρους. Σύμφωνα με αυτήν την έννοια η ρωμαϊκή τέχνη και η ρωμαϊκή φιλοσοφία θα πρέπει να είναι ανώτερες από την ελληνική τέχνη και την ελληνική φιλοσοφία. Μόνον όμως από παχυλή άγνοια των πραγμάτων θα ήταν δυνατόν να ειπωθεί παρόμοιος λόγος. Και όμως υπάρχει πρόοδος, αλλά όχι στην τέχνη και στην φιλοσοφία, υπάρχει πρόοδος στην φυσική επιστήμη και στο παράγωγό της, δηλαδή στην τεχνική.

Και εδώ όμως ισχύει η έννοια της προόδου μόνον μέσα σ’ ένα ορισμένο κύκλο πολιτισμού. Παραδείγματος χάριν μέσα στον κύκλο του νεοτέρου ευρωπαϊκού πολιτισμού κάθε μεταγενέστερο στάδιο της φυσικής επιστήμης, καθώς και της τεχνικής η οποία στηρίζεται σ’ αυτήν είναι ανώτερο απ’ το προγενέστερο. Η σημερινή φυσική επιστήμη και η τεχνική είναι ανώτερες από την φυσική επιστήμη και τεχνική των προηγουμένων γενεών.

Δεν είναι δυνατόν όμως να ισχυρισθεί κανείς το ίδιο ούτε για την τέχνη ούτε για την φιλοσοφία. Τα έργα της τέχνης και τα φιλοσοφικά συστήματα αποτελούν αυτοτελή σύνολα και έχουν καθ’ αυτά αξία. Το μεταγενέστερο στάδιο της τέχνης και της φιλοσοφίας δεν είναι κατ’ ανάγκην ανώτερο από το προγενέστερο, αλλά είναι απλώς διαφορετικό από το προγενέστερο. Ο Αριστοτέλης δεν είναι ανώτερος από τον Πλάτωνα επειδή έρχεται έπειτα από αυτόν, ούτε ο Μοzart είναι ανώτερος από τον Bach. Το κάθε έργο τέχνης και το κάθε φιλοσόφημα αποτελεί αξία καθ’ εαυτό. Εδώ τα μεταγενέστερα δεν απαξιώνουν τα προγενέστερα, ακόμη και όταν η αξία των είναι αναμφισβήτητη.

Ο λόγος του Nietzeche ότι «έχομε την γνώση για να μην χαντακωθούμε από την γνώση», έχει βαθύ νόημα και σημαίνει ότι η ζωή δίχως τέχνη χάνει την ομορφιά της. Αλλά και ο λόγος του Σωκράτους, ότι «το γνώθι αυτόν» είναι εντολή του Θεού και συνεπώς η φιλοσοφία είναι λατρεία Θεού, έχει ακόμη βαθύτερο νόημα. Δεν μπορούμε να χαρούμε την ομορφιά της ζωής δίχως την γνώση. Ο σύνθετος όμως λόγος του Εγέλου περιέχει και τα δυο.

Ο Έγελος λέγει ότι: «Και τα δύο, τέχνη και φιλοσοφία, είναι στην ουσία τους λατρεία Θεού, είναι υπηρεσία προς τον Θεό». Ό,τι δεν μπορεί να κάμει ή μια το κάνει η άλλη. Η τέχνη παριστάνει πάντοτε την ιδέα της ζωής με την μορφή, με την αισθητή εικόνα. Η τέχνη χρειάζεται πάντοτε ένα δεδομένο υλικό για να εκφράσει το πνεύμα της. Έτσι για να εκφράσει την ιδέα του ανθρώπου χρειάζεται το σώμα του ανθρώπου.

Εξ άλλου με την φιλοσοφία το πνεύμα του ανθρώπου χωρίζεται ολωσδιόλου από τα αισθητά και τις εικόνες και ζητεί να επιστρέψει στον εαυτό του, γιατί δίχως αυτόν τον χωρισμό το πνεύμα δεν φθάνει ποτέ στην αυτοσυνειδησία του. Είναι πράγματι δραματικός ο αγών τον οποίον διεξάγει το πνεύμα στην κάθε εποχή για να φθάσει σ’ αυτήν την αυτοσυνειδησία. Και επειδή καμιά εποχή δεν παραδίδει στην άλλη τον βαθμό της αυτοσυνειδησίας της, και επειδή ποτέ μια εποχή δεν αντλεί από την άλλη, την προηγούμενη, την αυτοσυνειδησία της, γι’ αυτό η φιλοσοφία αρχίζει σε κάθε εποχή από την αρχή, χωρίς όμως να αγνοεί την ιστορία της.

Και κατά βάθος η φιλοσοφία μιας εποχής είναι υποχρεωμένη από τα πράγματα ό,τι ύφανε προηγούμενη ιστορία της να το εξυφάνει και να υφάνει εξ αρχής τον δικό της ιστό. Κατά τούτο το έργο της φιλοσοφίας μοιάζει με το έργο της Πηνελόπης. Μνηστήρες της φιλοσοφίας είναι τα μικρά πνεύματα, οι μικροδαίμονες κάθε εποχής, που για να σταθούν και να προβάλουν την ασημαντότητά τους, χρειάζονται τον μανδύα της φιλοσοφίας, ενώ ο Οδυσσεύς είναι το ένα και πολύμοχθο πνεύμα του ανθρώπου που έπειτα από την περιπλάνησή του μέσα στα άπειρα πράγματα ζητεί να γυρίσει στην πατρίδα του, όπου καίει το ακοίμητο πυρ του λόγου.

***
@Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου /01- 1961

Leonardo Da Vinci – Mona Lisa – 1503–19
Ζωγραφισμένο μεταξύ 1503 και 1517, το σαγηνευτικό πορτρέτο του Ντα Βίντσι διατρέχει δύο ερωτήματα από την ημέρα που έγινε: Ποιος είναι το θέμα και γιατί χαμογελάει; Διάφορες θεωρίες για την πρώτη έχουν προταθεί όλα αυτά τα χρόνια: Ότι είναι σύζυγος του Φλωρεντίνου εμπόρου Francesco di Bartolomeo del Giocondo (ο εναλλακτικός τίτλος του έργου, La Gioconda). Ότι είναι η μητέρα του Λεονάρντο, η Κατερίνα, που προέρχεται από τις παιδικές αναμνήσεις του Λεονάρντο από αυτήν και τέλος, ότι είναι μια αυτοπροσωπογραφία. Όσο για εκείνο το περίφημο χαμόγελο, η αινιγματική του ποιότητα έχει τρελάνει ανθρώπους εδώ και αιώνες. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, η προφυσική ήρεμη εμφάνιση της Μόνα Λίζα συνδυάζεται με το εξιδανικευμένο τοπίο πίσω της, το οποίο διαλύεται στην απόσταση μέσω της χρήσης της ατμοσφαιρικής προοπτικής από τον μεγάλο Λεονάρντο.

Johannes Vermeer, Girl with a Pearl Earring, 1665
Το έργο του Johannes Vermeer το 1665 με μια νεαρή γυναίκα είναι εκπληκτικά πραγματική και εκπληκτικά μοντέρνα, σχεδόν σαν να ήταν φωτογραφία. Αυτό μπαίνει στην συζήτηση για το εάν ο Vermeer χρησιμοποίησε ή όχι μια προ-φωτογραφική συσκευή που ονομάζεται camera obscura για να δημιουργήσει την εικόνα. Αφήνοντας αυτό κατά μέρος, η κοπέλα είναι άγνωστη, αν και εικάζεται ότι μπορεί να ήταν η υπηρέτρια του Βερμέερ. Την απεικονίζει να κοιτάζει πάνω από τον ώμο της, κλειδώνοντας τα μάτια της με τον θεατή σαν να προσπαθεί να δημιουργήσει μια στενή σχέση ανά τους αιώνες. Και την δημιουργεί. Τεχνικά μιλώντας, το Girl δεν είναι ένα πορτρέτο, αλλά μάλλον ένα παράδειγμα του Ολλανδικού είδους που ονομάζεται tronie – ένα headshot σήμαινε περισσότερο ως νεκρή φύση των χαρακτηριστικών του προσώπου παρά ως μια προσπάθεια να συλλάβει μια ομοιότητα.

Vincent van Gogh, The Starry Night, 1889
Ο πιο δημοφιλής πίνακας του Vincent Van Gogh, The Starry Night δημιουργήθηκε από τον Van Gogh στο άσυλο του Saint-Rémy, όπου είχε αφοσιωθεί το 1889. Πράγματι, το The Starry Night φαίνεται να αντανακλά την ταραχώδη κατάσταση του μυαλού του εκείνη την εποχή, καθώς ο νυχτερινός ουρανός ζωντανεύει με στροβιλισμούς και σφαίρες από ξέφρενα απλωμένα σημάδια βούρτσας που ξεπηδούν από το γιν και το γιανγκ των προσωπικών του δαιμόνων και το δέος για την φύση. Είναι η ροή της οργόνης στο Σύμπαν αυτό που έβλεπε ο Vincent van Gogh ολοκάθαρα.

Gustav Klimt, The Kiss, 1907–1908
Πλουσιοπάροχα επιχρυσωμένο το φιλί, η τελική απεικόνιση της οικειότητας του Gustav Klimt, είναι ένας συνδυασμός συμβολισμού και Vienna Jugendstil, της αυστριακής παραλλαγής της Art Nouveau. Ο Κλιμτ απεικονίζει τα θέματά του ως μυθικές φιγούρες φτιαγμένες σύγχρονες από πολυτελείς επιφάνειες με σύγχρονα γραφικά μοτίβα. Το έργο είναι το αποκορύφωμα της Χρυσής Φάσης του καλλιτέχνη μεταξύ 1899 και 1910, όταν χρησιμοποιούσε συχνά φύλλα χρυσού – μια τεχνική εμπνευσμένη από ένα ταξίδι του 1903 στη Βασιλική του San Vitale στην Ραβέννα της Ιταλίας, όπου είδε τα διάσημα βυζαντινά ψηφιδωτά της εκκλησίας.

Sandro Botticelli, The Birth of Venus, 1484–1486
Το The Birth of Venus του Botticelli ήταν το πρώτο ολόσωμο, μη θρησκευτικό γυμνό από την αρχαιότητα και δημιουργήθηκε για τον Lorenzo de Medici. Υποστηρίζεται ότι η φιγούρα της Θεάς του Έρωτα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με έναν Simonetta Cattaneo Vespucci, του οποίου τις εύνοιες φέρεται να μοιράζονταν ο Lorenzo και ο μικρότερος αδελφός του, Giuliano. Η Αφροδίτη φαίνεται να εκτοξεύεται στην ξηρά σε ένα γιγάντιο κέλυφος από τους Θεούς του ανέμου Ζέφυρος και Αύρα καθώς η προσωποποίηση της άνοιξης περιμένει στην στεριά με έναν μανδύα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Αφροδίτη προσέλκυσε την οργή του Σαβοναρόλα, του Δομινικανού μοναχού που ηγήθηκε μιας φονταμενταλιστικής καταστολής των κοσμικών προτιμήσεων των Φλωρεντινών. Η εκστρατεία του περιελάμβανε την διαβόητη «Φωτιά των Ματαιοτήτων» του 1497, στην οποία «βέβηλα» αντικείμενα -καλλυντικά, έργα τέχνης, βιβλία- καίγονταν σε μια πυρά. Η Γέννηση της Αφροδίτης ήταν προγραμματισμένη για αποτέφρωση, αλλά κατά κάποιο τρόπο γλίτωσε την καταστροφή. Ο Μποτιτσέλι, όμως, φρίκαρε τόσο πολύ από το περιστατικό που σταμάτησε να ζωγραφίζει για λίγο.

James Abbott McNeill Whistler, Arrangement in Grey and Black, 1871
Το Whistler’s Mother, ή Arrangement in Grey and Black No. 1 , όπως στην πραγματικότητα τιτλοφορείται, μιλά για την φιλοδοξία του καλλιτέχνη να ακολουθήσει την τέχνη για χάρη της τέχνης. Ο James Abbott McNeill Whistler ζωγράφισε το έργο στο στούντιο του στο Λονδίνο το 1871, και σε αυτό, η τυπικότητα του πορτραίτου γίνεται δοκίμιο σε μορφή. Η μητέρα του Γουίσλερ, Άννα, απεικονίζεται ως ένα από τα πολλά στοιχεία κλειδωμένα σε μια διάταξη ορθών γωνιών. Η αυστηρή έκφρασή της ταιριάζει με την ακαμψία της σύνθεσης και είναι κάπως ειρωνικό να σημειωθεί ότι παρά τις φορμαλιστικές προθέσεις του Whistler, ο πίνακας έγινε σύμβολο της μητρότητας.

Jan van Eyck, The Arnolfini Portrait, 1434
Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που παράγονται κατά την διάρκεια της Βόρειας Αναγέννησης, αυτή η σύνθεση πιστεύεται ότι είναι ένας από τους πρώτους πίνακες που εκτελέστηκαν με λάδι. Ένα ολόσωμο διπλό πορτρέτο, που φέρεται να απεικονίζει έναν Ιταλό έμπορο και μια γυναίκα που μπορεί να είναι ή όχι νύφη του. Το 1934, ο διάσημος ιστορικός τέχνης Έρβιν Πανόφσκι πρότεινε ότι ο πίνακας είναι στην πραγματικότητα ένα συμβόλαιο γάμου. Αυτό που μπορεί να ειπωθεί αξιόπιστα είναι ότι το κομμάτι είναι μια από τις πρώτες απεικονίσεις ενός εσωτερικού που χρησιμοποιεί ορθογώνια προοπτική για να δημιουργήσει μια αίσθηση χώρου που φαίνεται συνεχόμενη με τον ίδιο τον θεατή. Είναι σαν ένας πίνακας στον οποίο μπορείς να μπεις.

Hieronymus Bosch, The Garden of Earthly Delights, 1503–1515
Αυτό το φανταστικό τρίπτυχο θεωρείται γενικά μακρινός πρόδρομος του σουρεαλισμού. Στην πραγματικότητα, είναι η έκφραση ενός ύστερου μεσαιωνικού καλλιτέχνη που πίστευε ότι ο Θεός και ο Διάβολος, ο Παράδεισος και η Κόλαση ήταν αληθινοί. Από τις τρεις σκηνές που απεικονίζονται, το αριστερό πάνελ δείχνει τον Χριστό να παρουσιάζει την Εύα στον Αδάμ, ενώ η δεξιά παρουσιάζει τις ληστές της Κόλασης. Λιγότερο σαφές είναι αν το κεντρικό πλαίσιο απεικονίζει τον Παράδεισο. Στο όραμα του Bosch για την Κόλαση, ένα τεράστιο σετ αυτιών που κρατούν ένα φαλλικό μαχαίρι επιτίθεται στους καταραμένους, ενώ ένας βασιλιάς ζωύφιου με ράμφος πουλιών με ένα δοχείο για στέμμα κάθεται στον θρόνο του, καταβροχθίζοντας τους καταδικασμένους πριν τους αφοδεύσει ξανά. Αυτή η ταραχή του συμβολισμού ήταν σε μεγάλο βαθμό αδιαπέραστη από την ερμηνεία, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην ευρεία απήχησή της.

Georges Seurat, A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte, 1884–1886
Το αριστούργημα του Georges Seurat, που παραπέμπει στο Παρίσι της La Belle Epoque, απεικονίζει στην πραγματικότητα μια σκηνή των προαστίων της εργατικής τάξης πολύ έξω από το κέντρο της πόλης. Ο Seurat έκανε συχνά θέμα του αυτό το περιβάλλον, το οποίο διέφερε από τις αστικές απεικονίσεις των ιμπρεσιονιστών συγχρόνων του. Ο Seurat αποκήρυξε την προσέγγιση της σύλληψης της στιγμής των Manet, Monet και Degas, ακολουθώντας την αίσθηση της διαχρονικής μονιμότητας που υπάρχει στην Ελληνική γλυπτική. Και αυτό ακριβώς παίρνετε σε αυτήν την πομπή μορφών που μοιάζει με ζωφόρο, η ακινησία των οποίων είναι σύμφωνη με τον στόχο του Seurat να δημιουργήσει ένα κλασικό τοπίο σε μοντέρνα μορφή.

Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907
Ο καμβάς της τέχνης του 20ου αιώνα, Les Demoiselles d’Avignon εγκαινίασε την σύγχρονη εποχή σπάζοντας αποφασιστικά την αναπαραστατική παράδοση της δυτικής ζωγραφικής, ενσωματώνοντας νύξεις στις αφρικανικές μάσκες που είχε δει ο Πικάσο στο εθνογραφικό μουσείο του Παρισιού στο Palais du Trocadro. Το συνθετικό του DNA περιλαμβάνει επίσης το The Vision of Saint John (1608–14) του El Greco, το οποίο τώρα κρέμεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης. Οι γυναίκες που απεικονίζονται είναι στην πραγματικότητα ιερόδουλες σε έναν οίκο ανοχής στην πατρίδα του καλλιτέχνη την Βαρκελώνη.

Pieter Bruegel the Elder, The Harvesters, 1565
Η φανφάρα του Μπρούγκελ για τον απλό άνθρωπο θεωρείται ένα από τα καθοριστικά έργα της δυτικής τέχνης. Αυτή η σύνθεση ήταν μία από τις έξι που δημιουργήθηκαν με θέμα τις εποχές. Η εποχή είναι μάλλον αρχές Σεπτεμβρίου. Μια ομάδα χωρικών στα αριστερά κόβει και δεσμεύει ώριμο σιτάρι, ενώ στα δεξιά μια άλλη ομάδα παίρνει το μεσημεριανό τους γεύμα. Μια φιγούρα τραβιέται κάτω από ένα δέντρο με το παντελόνι του ξεκούμπωτο. Αυτή η προσοχή στην λεπτομέρεια συνεχίζεται σε όλη την ζωγραφική ως μια πομπή από συνεχώς κοκκώδεις παρατηρήσεις που υποχωρούν στο διάστημα. Ήταν εξαιρετικό για μια εποχή που τα τοπία χρησίμευαν κυρίως ως σκηνικά για θρησκευτικούς πίνακες.

Édouard Manet, Le Déjeuner sur l’herbe, 1863
Η σκηνή του Μανέ με τους Παριζιάνους που έκανε πικνίκ προκάλεσε σκάνδαλο όταν έκανε το ντεμπούτο της στο Salon des Refusés, την εναλλακτική έκθεση που αποτελείται από έργα που απορρίφθηκαν από τους κριτές του ετήσιου Salon -της επίσημης έκθεσης τέχνης της Académie des Beaux-Arts που έθεσε καλλιτεχνικά πρότυπα στην Γαλλία. Οι πιο θορυβώδεις αντιρρήσεις για το έργο του Μανέ επικεντρώθηκαν στην απεικόνιση μιας γυμνής γυναίκας παρέα με άντρες ντυμένους με σύγχρονα ρούχα. Βασισμένο σε μοτίβα δανεισμένα από μεγάλους της Αναγέννησης όπως ο Ραφαήλ και ο Τζορτζιόνε, το Le Déjeuner ήταν ένα αναιδές ύφος κλασικής παραστατικής -ένας αυθάδης συνδυασμός της σύγχρονης ζωής και της ζωγραφικής παράδοσης.

Piet Mondrian, Σύνθεση με κόκκινο μπλε και κίτρινο, 1930
Ένας μικρός πίνακας (18 ίντσες επί 18 ίντσες) που συνδυάζει μια μεγάλη καλλιτεχνική-ιστορική γροθιά, το έργο του Mondrian αντιπροσωπεύει μια ριζική απόσταξη της μορφής, του χρώματος και της σύνθεσης στα βασικά συστατικά τους. Περιορίζοντας την παλέτα του στην κύρια τριάδα (κόκκινο, κίτρινο και μπλε), συν το μαύρο και το άσπρο, ο Mondrian εφάρμοσε χρωστική ουσία σε επίπεδα μη αναμεμιγμένα μπαλώματα σε μια διάταξη τετραγώνων και ορθογωνίων που προέβλεπε τον Μινιμαλισμό.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, Las Meninas, ή The Family of King Philip IV
Ένας πίνακας ζωγραφικής μέσα σε έναν πίνακα, το αριστούργημα του Velázquez αποτελείται από διαφορετικά θέματα σε ένα: Ένα πορτρέτο της Βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας και την συνοδεία στο στούντιο του Velázquez. μια αυτοπροσωπογραφία. Μια σχεδόν τέχνη για την τέχνη επίδειξη δουλειάς με πινέλο μπραβούρα και μια εσωτερική σκηνή, που προσφέρει ματιές στην επαγγελματική ζωή του Velázquez. Το Las Meninas, είναι επίσης μια πραγματεία για την φύση της όρασης, καθώς και ένας γρίφος που μπερδεύει τους θεατές σχετικά με το τι ακριβώς κοιτάζουν. Είναι το ισοδύναμο της εικαστικής τέχνης με το σπάσιμο του τέταρτου τοίχου ή σε αυτήν την περίπτωση, του μακρινού τοίχου του στούντιο στον οποίο κρέμεται ένας καθρέφτης που αντανακλά τα πρόσωπα του Ισπανού Βασιλιά και της Βασίλισσας. Αμέσως αυτό υποδηλώνει ότι το βασιλικό ζεύγος βρίσκεται στο πλευρό μας στο επίπεδο της εικόνας, εγείροντας το ερώτημα για το πού είμαστε εμείς στην μαζί τους ε σχέση. Εν τω μεταξύ, η ολόσωμη απόδοση του Velázquez του εαυτού του στο καβαλέτο του εγείρει το ερώτημα εάν κοιτάζει σε έναν καθρέφτη για να ζωγραφίσει την εικόνα. Με άλλα λόγια, τα υποκείμενα του Λας Μενίνας (όλοι καρφώνουν το βλέμμα τους έξω από το κάδρο), κοιτάζουν εμάς ή κοιτάζουν τον εαυτό τους;

Francisco de Goya y Lucientes, The Naked Maja, 1797–1800
Σίγουρα άνετη στο πετσί της, αυτή η γυναικεία γυμνή φιγούρα που κοιτάζει ξεδιάντροπα τον θεατή προκάλεσε μεγάλη αναταραχή όταν ζωγραφίστηκε, και μάλιστα έβαλε τον Γκόγια σε “βραστό νερό” με την Ισπανική Ιερά Εξέταση. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζει μια από τις πρώτες απεικονίσεις δημοσίων γυμνών στην δυτική τέχνη. Με εντολή του Μανουέλ ντε Γκοντόι, πρωθυπουργού της Ισπανίας, το The Naked Maja συνοδευόταν κι από μια άλλη εκδοχή με την καθήμενη γυναίκα ντυμένη. Η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει μυστήριο, αν και πιστεύεται ότι είναι η νεαρή ερωμένη του Godoy, Pepita Tudó.

Eugène Delacroix, Liberty Leading the People, 1830
Σε ανάμνηση της Επανάστασης του Ιουλίου του 1830, που ανέτρεψε τον βασιλιά Κάρολο Χ της Γαλλίας, το Liberty Leading the People έχει γίνει συνώνυμο του επαναστατικού πνεύματος σε όλο τον κόσμο. Συνδυάζοντας την αλληγορία με τα σύγχρονα στοιχεία, ο πίνακας είναι ένα συναρπαστικό παράδειγμα του ρομαντικού στυλ, με τον τίτλο του να κραδαίνει την Γαλλική τρίχρωμη σημαία, φορώντας τον σκούφο των Ιακωβίνων, καθώς μέλη διαφορετικών τάξεων ενώνονται πίσω της για να εισβάλουν σε ένα οδόφραγμα γεμάτο με τα σώματα των πεσόντων αγωνιστών. Η εικόνα έχει εμπνεύσει άλλα έργα τέχνης και λογοτεχνίας, όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας και το μυθιστόρημα του Victor Hugo Les Misérables.

Marcel Duchamp, Nude Descending a Staircase, Νο. 2, 1912
Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι Αμερικανοί γνώριζαν ελάχιστα για την μοντέρνα τέχνη, αλλά όλα αυτά άλλαξαν απότομα όταν πραγματοποιήθηκε μια έρευνα με τους κορυφαίους μοντερνιστές της Ευρώπης στο 69ο οπλοστάσιο του συντάγματος της Νέας Υόρκης στην Λεωφόρο Λέξινγκτον μεταξύ 25ης και 26ης οδού. Η έκθεση είχε επίσημα τον τίτλο «Διεθνής Έκθεση Μοντέρνας Τέχνης», αλλά από τότε είναι απλώς γνωστή ως Armory Show. Ήταν ένα succès de σκάνδαλο επικών διαστάσεων, που πυροδότησε κατακραυγή από τους κριτικούς που έπεσαν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Στο κέντρο του brouhaha ήταν αυτός ο πίνακας του Marcel Duchamp. Ένα στυλιστικό μείγμα κυβισμού και φουτουρισμού, η απεικόνιση του τίτλου θέματος από τον Duchamp σε πολλαπλή έκθεση προκαλεί μια κίνηση μέσα στο χρόνο καθώς και στο χώρο, και εμπνεύστηκε από τις φωτογραφικές μελέτες κίνησης των Eadweard Muybridge και Étienne-Jules Marey. Ο κριτικός τέχνης των New York Times το ονόμασε “έκρηξη σε ένα εργοστάσιο” και η New York Evening Sun δημοσίευσε μια σατιρική έκδοση κινουμένων σχεδίων του Nude με λεζάντα, “The Rude Descending a Staircase (Ώρα αιχμής στο μετρό).” στο οποίο οι μετακινούμενοι σπρώχνονται και σπρώχνονται ο ένας τον άλλον στο δρόμο τους στο τρένο. Το γυμνό ήταν ένας από τους λίγους πίνακες που έκανε ο Duchamp πριν στραφεί πλήρως προς τα εννοιολογικά πειράματα. όπως το Readymades και το The Large Glass για τα οποία είναι γνωστός.

Claude Monet, Impression, Sunrise, 1874
Η καθοριστική φιγούρα του Ιμπρεσιονισμού, ο Μονέ ουσιαστικά έδωσε στο κίνημα το όνομά του με την ζωγραφική του το ξημέρωμα πάνω από το λιμάνι της Χάβρης, την πατρίδα του καλλιτέχνη. Ο Μονέ ήταν γνωστός για τις μελέτες του σχετικά με το φως και το χρώμα, κι αυτός ο καμβάς προσφέρει ένα υπέροχο παράδειγμα με τις πινελιές του που απεικονίζουν τον ήλιο ως μια πορτοκαλί σφαίρα που διαπερνά μια θολή μπλε συγχώνευση νερού και ουρανού.

Salvador Dalí, The Persistence of Memory, 1931
Ο Νταλί περιέγραψε τα έργα του ως «ονειρικές φωτογραφίες ζωγραφισμένες στο χέρι» και σίγουρα, τα λιωμένα ρολόγια που κάνουν την εμφάνισή τους σε αυτό το σουρεαλιστικό αριστούργημα έχουν γίνει γνωστά σύμβολα εκείνης της στιγμής που η ονειροπόληση φαίνεται να εισβάλλει ασυνήθιστα στην καθημερινότητα. Η ακτή της γενέτειρας του καλλιτέχνη, Καταλονία, χρησιμεύει ως το σκηνικό για αυτό το τοπίο του χρόνου, στο οποίο το άπειρο και η φθορά διατηρούνται σε ισορροπία. Όσο για το περίεργο, λαστιχένιο πλάσμα στο κέντρο της σύνθεσης, είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ή μάλλον το προφίλ του, τεντωμένο και ισοπεδωμένο σαν Silly Putty.