Topics:

Magnetic Generator – Ελεύθερη Ηλεκτρική Ενέργεια

Το Magnetic Generator της INFINITY SAV είναι ένα πολύπλοκο σύστημα με οργανωμένη δομική διάταξη μόνιμων μαγνητών και Bifilar (Tesla) πηνίων και ελεγκτή PCB με ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής...

Magnetic Generator – Ελεύθερη Ηλεκτρική Ενέργεια

Το Magnetic Generator της INFINITY SAV είναι ένα πολύπλοκο σύστημα με οργανωμένη δομική διάταξη μόνιμων μαγνητών και Bifilar (Tesla) πηνίων και ελεγκτή PCB με ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αρχική εκκίνηση πραγματοποιείται από μια μπαταρία ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική πηγή ενέργειας για να βοηθήσει τον κινητήρα να φτάσει στις απαραίτητες σ.α.λ. Μετά από αυτό μπορεί να αποσυνδεθεί η εξωτερική πηγή.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί σε αυτόνομη λειτουργία και να διατηρεί τις σ.α.λ της ανεξάρτητα από την ποσότητα της χρήσιμης ενέργειας που καταναλώνεται.

Τα κύρια συστατικά της γεννήτριας: ένας ενσωματωμένος στάτορας, Bifilar πηνία (τοποθετημένα στο εσωτερικό με τους ίδιους και αντίθετους πόλους), ρότορας με άξονα, μόνιμοι μαγνήτες (εγκατεστημένοι και με τους δύο πόλους προς τα έξω), άξονες και ρουλεμάν.

Η μαγνητική γεννήτρια MG10 αποτελείται από 40 μαγνήτες νεοδυμίου και 40 Bifilar πηνία. Το κατασκευαστικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ακριβής γωνιακή ευθυγράμμιση των πηνίων και των μαγνητών μέσα στο τύμπανο και οι ρυθμίσεις μεταγωγής για την καταστολή του back EMF (αντιηλεκτρεγερτική δύναμη) και την αποτελεσματική συλλογή της συσσωρευμένης ενέργειας μέσα στους ηλεκτρομαγνήτες (πηνία). Καθώς ένας μαγνήτης αρχίζει να πλησιάζει ένα πηνίο, σε ένα σημείο η τάση του πηνίου αυξάνεται μαζί με το ποσό φόρτισης που μπορεί να μεταφέρει. Μόλις ο ρυθμιστής αλλαγής εντοπίσει τη μέγιστη τάση του πηνίου, απενεργοποιεί το πηνίο. Το μαγνητικό πεδίο του πηνίου που έχει σχηματιστεί μετά την διέγερση του πηνίου θα τείνει να καταρρεύσει δημιουργώντας ένα back EMF στις περιελίξεις του πηνίου.

Το σχεδιασμένο λογισμικό της γεννήτριας μπορεί να καταστέλλει το παρασιτικό ρεύμα και να το μετατρέψει σε χρησιμοποιήσιμη ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον τελικό χρήστη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τύμπανο της μαγνητικής γεννήτριας αποτελείται από έναν ρότορα με μόνιμους μαγνήτες από σπάνιες γαίες νεοδυμίου και έναν στάτορα με χάλκινα πηνία Bifilar.

Οι μόνιμοι μαγνήτες βρίσκονται τοποθετημένοι ομοιόμορφα κατά μήκος της περιφέρειας του ρότορα με και απέναντι από τους ίδιους πόλους. Τα διπλά πηνία βρίσκονται κατά μήκος της περιφέρειας του στάτορα με τον ίδιο τρόπο αλλά με ακριβή γωνιακή ευθυγράμμιση με τους μαγνήτες και παράλληλη-σειριακή σύνδεση μεταξύ τους.

Ενας μαγνήτης νεοδυμίου είναι ο ισχυρότερος τύπος μόνιμου μαγνήτη που διατίθεται στο εμπόριο σήμερα. Η κρυσταλλική δομή του μαγνήτη νεοδυμίου αποτελείται από μικροκρυσταλλικούς κόκκους που ευθυγραμμίζονται σε ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο κατά την κατασκευή, έτσι ώστε οι μαγνητικοί τους άξονες να δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Το κρυσταλλικό πλέγμα του μαγνήτη αντιστέκεται στη στροφή της κατεύθυνσης του μαγνητισμού, γεγονός που καθιστά αυτή την ένωση εξαιρετικά καταναγκαστική για απομαγνητισμό.

Ενα Bifilar πηνίο είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό πηνίο που περιέχει δύο παράλληλες περιελίξεις σε στενή απόσταση με ένα αντίθετο πηνίο. Προκειμένου να αυξηθεί σωστά η ισχύς του πηνίου, οι στροφές του τυλίγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν τη μεγαλύτερη πιθανή διαφορά δυναμικού μεταξύ γειτονικών σπειρών. Η ενέργεια που αποθηκεύεται στο πηνίο είναι ανάλογη με το τετράγωνο της διαφοράς δυναμικού μεταξύ γειτονικών σπειρών. Λόγω του ειδικού υλικού του πυρήνα του πηνίου (χάλυβας μετασχηματιστή), η χωρητικότητα για καθορισμένη τιμή της πιθανής διαφοράς μεταξύ των στροφών έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Η μαγνητική γεννήτρια λειτουργεί και είναι σε θέση να παράγει ισχύ λόγω της αλληλεπίδρασης των μόνιμων μαγνητών με τα διπλά πηνία και μια αναδυόμενη ηλεκτρομαγνητική δύναμη μεταξύ τους. Οι μαγνήτες και τα πηνία κατευθύνονται το ένα προς το άλλο για να δημιουργήσουν ροπή στον ρότορα. Αυτή η σύνθεση του τυμπάνου της γεννήτριας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο ρότορας να περιστρέφεται επ αόριστον εφ όσον συλλέγεται και διανέμεται ορθολογικά και αποτελεσματικά η ενέργεια αλληλεπίδρασης μεταξύ μόνιμων μαγνητών και διαφορετικών πηνίων.

Υπάρχουν δυο γεννήτριες 13.050W και 6.650W. Πλήρως εγκατεστημένες η πρώτη κοστίζει μεταξύ 14.000 – 25.000 δολάρια και η δεύτερη μεταξύ 8.000 – 12.000 δολάρια.

@Ion Maggos /2020 / terrapapers.com