S A H A R A S I A

Η Ανθρώπινη Βία είναι Αφύσικη. Ο Διαρκής Πόλεμος Δεν είναι Αναπόφευκτος. Οι Άνθρωποι από την Φύση τους Αγαπάνε είναι Συνεργάσιμοι και Ειρηνικοί. Αυτά είναι τα ευρήματα από το βιβλίο του James DeMeo, Saharasia! Η Προέλευση...

S A H A R A S I A

Η Προέλευση και η Eξάπλωση της Πατριαρχίας στην Σαχαρασία από το 4000 π.κ.ε.

Ευρήματα Σχετικά με ένα Παγκόσμιο Γεωγραφικό Πρότυπο Ανθρώπινης Συμπεριφοράς, Συνδεμένης με το Κλίμα

James DeMeo Ph. D.

Παγκόσμια γεωγραφικά πρότυπα κατασταλτικών, επώδυνων, τραυματικών, βίαιων, θωρακισμένων, πατριαρχικών συμπεριφορών και κοινωνικών θεσμών, οι οποίοι εμποδίζουν τους δεσμούς μητέρας-παιδιού και άντρα-γυναίκας, συσχετίστηκαν και αναπτύχθηκαν μέσω μιας συστηματικής ανάλυσης ανθρωπολογικών δεδομένων από 1170 πολιτισμούς που βρίσκονται σε στοιχειώδες επίπεδο επιβίωσης. Όταν τα δεδομένα που αφορούσαν την συμπεριφορά απεικονίστηκαν σε χάρτη, βρέθηκε ότι στην υπερβολικά άνυδρη ερημική ζώνη που περικλείει την Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, την οποία αποκαλώ S A H A R A S I A [Σαχαρασία] εκτείνονται χωρικά, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, οι πιο ακραίες πατριαρχικές συμπεριφορές και κοινωνικοί θεσμοί της Γης.

Οι περιοχές που είναι οι πιο απομακρυσμένες από την Σαχαρασία, η Ωκεανία και ο Νέος Κόσμος, βρέθηκε ότι διέθεταν τις πιο τρυφερές, αθωράκιστες, μητριαρχικές συμπεριφορές, οι οποίες υποστηρίζουν και προστατεύουν τους δεσμούς μεταξύ μητέρας-βρέφους και άντρα-γυναίκας. Μια συστηματική επισκόπηση αρχαιολογικών και ιστορικών δεδομένων οδηγεί στην άποψη ότι η πατριαρχία πρωτοεμφανίστηκε στην Σαχαρασία μετά το 4000 π.κ.ε. την εποχή της μεγάλης οικολογικής μεταβολής από καταστάσεις όπου επικρατούσαν τα σχετικά υγρά λιβάδια και τα δάση σε καταστάσεις άνυδρων ερήμων.

Εντοπίστηκαν τα πρότυπα διαμονής και μετανάστευσης των πατριαρχικών πληθυσμών, από τις προηγούμενες πατρίδες τους που βρίσκονταν μέσα στην Σαχαρασία, για να εξηγηθεί η μετέπειτα εμφάνιση της πατριαρχίας σε περιοχές που βρίσκονται έξω από την Σαχαρασία. Πριν από την εμφάνιση των καταστάσεων ξηρασίας μέσα στην Σαχαρασία, υπάρχουν πολλά στοιχεία υπέρ της πλατιάς διάδοσης της μητριαρχίας, αλλά στοιχεία που να υποδεικνύουν ύπαρξη πατριαρχίας εν γένει δεν υπάρχουν. Η μητριαρχία αποτελεί την πρωιμότερη, αρχική και έμφυτη μορφή ανθρώπινης συμπεριφοράς και κοινωνικής οργάνωσης, ενώ η πατριαρχία, η οποία διαιωνίστηκε από κοινωνικούς θεσμούς που επέφεραν τραύματα, πρωτοεμφανίστηκε ανάμεσα στους πληθυσμούς του Homo Sapiens στην Σαχαρασία, υπό την πίεση της έντονης ερημοποίησης, της πείνας και της υποχρεωτικής μετανάστευσης. Οι ψυχολογικές απόψεις του Βίλχελμ Ράιχ παρέχουν την κατανόηση του μηχανισμού με τον οποίο οι πατριαρχικές (θωρακισμένες, βίαιες) συμπεριφορές έγιναν καθεστώς και συνεχίζονται πολύ καιρό μετά το αρχικό τραύμα.

Η παρούσα εργασία περιέχει σε περιληπτική μορφή τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της προσωπικής μου επταετούς γεωγραφικής μελέτης σχετικά με την τοπική διαβάθμιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε όλη την έκταση του κόσμου, καθώς και άλλων σχετιζόμενων κοινωνικο-περιβαλλοντικών παραγόντων, μια μελέτη η οποία αποτέλεσε την διδακτορική μου διατριβή. (ΝτεΜέο 1985, 1986, 1987). Στην έρευνα αυτή εστιάστηκα ιδιαίτερα σε ένα μεγάλο σύμπλεγμα τραυματικών και κατασταλτικών στάσεων, συμπεριφορών, κοινωνικών εθίμων και θεσμών τα οποία σχετίζονται με τη βία και τις εχθροπραξίες. Η μελέτη μου προχώρησε λαμβάνοντας υπ’ όψη κλινικές και δια-πολιτισμικές παρατηρήσεις σχετικά με τις βιολογικές ανάγκες των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων, τα κατασταλτικά και καταστροφικά αποτελέσματα που έχουν σε αυτές τις ανάγκες ορισμένοι κοινωνικοί θεσμοί καθώς και κάποια είδη σκληρού φυσικού περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις αυτής της καταστολής και της καταστροφής στην συμπεριφορά.

Η γεωγραφική προσέγγιση της προέλευσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως παρουσιάζεται εδώ, επέτρεψε την κατασκευή μιας παγκόσμιας απεικόνισης της αρχαιότερης πολιτισμικής μας ιστορία, πολύ πιο καθαρής από εκείνη που ήταν ως τώρα εφικτή. Η αιτιακή σχέση μεταξύ των τραυματικών και των κατασταλτικών κοινωνικών θεσμών με την καταστροφική επιθετικότητα και τις εχθροπραξίες επιβεβαιώθηκε και ενισχύθηκε στην προσέγγισή μου, η οποία επιβεβαίωσε την ύπαρξη σε όλο τον κόσμο μιας αρχαίας, περιόδου σχετικά ειρηνικών κοινωνικών συνθηκών, όπου οι εχθροπραξίες, η ανδρική κυριαρχία και η καταστροφική επιθετικότητα είτε απουσίαζαν, είτε βρίσκονταν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, έγινε εφικτό να εντοπιστούν με ακρίβεια και η εποχή και ο τόπος πάνω στη Γη όπου οι συνθήκες του ανθρώπινου πολιτισμού μετασχηματίστηκαν από ειρηνικές, δημοκρατικές, ισότιμες σε βίαιες, πολεμικές και δεσποτικές.

Τα ευρήματα αυτά έγιναν εφικτά με τη βοήθεια πρόσφατων παλαιοκλιματικών και αρχαιολογικών μελετών πεδίου (οι οποίες αποκάλυψαν άγνωστες μέχρι τότε κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες) και της ανάπτυξης μιας τεράστιας, παγκόσμιας κλίμακας βάσης ανθρωπολογικών δεδομένων από εκατοντάδες ως χιλιάδες διαφορετικούς πολιτισμούς από όλο τον κόσμο. Ο μικροϋπολογιστής, μια ακόμα πρόσφατη καινοτομία, επέτρεψε την εύκολη προσέγγιση στα δεδομένα αυτά και την προετοιμασία, μέσα σε λίγα χρόνια παγκόσμιων χαρτών συμπεριφοράς οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούσαν μια ολόκληρη ζωή για να ετοιμαστούν.

Η προσέγγισή μου σε αυτά τα ερωτήματα συνιστούν, επίσης, μια από τις πρώτες συστηματικές επισκοπήσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών θεσμών και αποκαλύπτει ένα μέχρι τότε μη παρατηρηθέν, αλλά ξεκάθαρο πρότυπο ανθρώπινης συμπεριφοράς. Πριν από την παρουσίαση των χαρτών, οι οποίοι παρουσιάζουν τον πυρήνα των ανακαλύψεών μου στο χώρο, απαιτείται μια ανάλυση των παραμέτρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως και της θεωρίας πίσω από τους χάρτες.

Η Ανθρώπινη Βία είναι Αφύσικη.

Ο Διαρκής Πόλεμος Δεν είναι Αναπόφευκτος.

Οι Άνθρωποι από την Φύση τους Αγαπάνε είναι Συνεργάσιμοι και Ειρηνικοί.

Αυτά είναι τα ευρήματα από το βιβλίο του James DeMeo, Saharasia!

Η από το 4.000 π.κ.ε. Προέλευση της Κακοποιήσεως Παιδιών, Βίαιη Καταστολή του Sex, Ακρωτηριασμούς Αναπαραγωγικών Οργάνων, Πόλεμοι και Κοινωνική Βία, στις Ερήμους του Παλαιού Κόσμου. Αποδείξεις για μια Παγκόσμια Γεωγραφία Κλιματικής Αλλαγής στην Ανθρώπινη Συμπεριφορά. Περιληπτική παρουσίαση του βιβλίου Saharasia, και της θεωρίας του James DeMeo, Ph.D.

Το βιβλίο Saharasia του James DeMeo είναι η μεγαλύτερη και η πλέον βαθειά επιστημονική μελέτη στην ανθρώπινη συμπεριφορά και την κοινωνική βία σε ολόκληρο τον πλανήτη που έχει γίνει ποτέ. Τα ευρήματα τα οποία συνοψίζονται στο βιβλίο καλύπτουν ολόκληρο τον πλανήτη, από την πρώιμη προϊστορία έως τους μοντέρνους καιρούς, ενσωματώνοντας σε παγκόσμιους χάρτες μια πλήρη σάρωση του προτύπου ερευνητικών δεδομένων από τα πεδία της αρχαιολογίας και της ιστορίας. Επιπλέον μια εις βάθος δια-πολιτισμική έρευνα και χαρτογράφηση των στοιχείων σε πάνω από 1.000 έντονα διαφορετικές ανθρώπινες κοινωνίες, από στάνταρντ βάσεις ανθρωπολογικών δεδομένων.

Χρησιμοποίησε στάνταρντ δια-πολιτισμικούς πίνακες αντιστοιχιών με πάνω από 60 μεταβλητές, συν γεωγραφική χαρτογράφηση και διαδικασίες τετραπλής τυφλής έρευνας για να εξασφαλίσει αντικειμενικότητα. Καθώς και όλες οι βασικές παραδοχές αναλύονται εκ των προτέρων. Η εργασία επίσης περιλαμβάνει την δική του προσωπική έρευνα στις ερήμους της Μέσης Ανατολής και των Νοτιοδυτικών ΗΠΑ. Δεν απαιτείται γνώση μαθηματικών η επιστημονικών μεθόδων για να ακολουθήσει κανείς την λογική και να βγάλει τα συμπεράσματα του, αν και το βιβλίο είναι καθαρά γραμμένο για Ακαδημαϊκούς.

Μια αρχική περίοδος γενικά ειρηνικών κοινωνικών συνθηκών είναι ντοκουμενταρισμένη στην προϊστορία, αλλά με μεγάλη τάση προς τον πατριαρχικό – αυταρχισμό και έκδηλα βίαιες κοινωνικές συνθήκες στην περιοχή της Σαχαροασίας μετά από μια μεγάλη κλιματική αλλαγή, από τις συνθήκες των υγρών δασών προς τις σκληρές συνθήκες της ερήμου γύρω στο 4.000 με 5.000 π.χ. Μεγάλες εποχές πολιτιστικής διαχύσεως που φαίνονται στους χάρτες, δείχνουν το πώς οι βίαιες πατριαρχικές – αυταρχικές, κατασταλτικές του sex και κακοποιήσεως των παιδιών συμπεριφορές μεταφερθήκανε προς τα έξω από τις ΣαχαροΑσιατικές καταγωγές τους σε σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη.

Παρουσιάζει άγνωστα μέχρι σήμερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά σε ντουζίνες διαφορετικών ανθρώπινων συμπεριφορών, πιστεύω και κοινωνικούς θεσμούς αντιπροσωπευτικούς της ανθρώπινης βίας και πολεμικής επιθετικότητας, όπως η δουλεία, οι κάστες, οι ακρωτηριασμοί γεννητικών οργάνων και η χαμηλή θέση της γυναίκας. Τα ευρήματα έχουν επαινεθεί από πολλούς, δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά, έχουν αναφερθεί κατ επανάληψη, αλλά γενικότερα έχουν λογοκριθεί από τους εκδοτικούς οίκους, τα ΜΜΕ και τους μοντέρνους Ακαδημαϊκούς, που εξακολουθούν να αγκαλιάζουν τις θεωρίες του προπατορικού αμαρτήματος και των βίαιων χρωμοσωμάτων. Καμία από αυτές τις θεωρίες δεν μπορεί να σταθεί στις νέες αποδείξεις που παρουσιάζονται από τον Prof. DeMeo στο βιβλίο του Saharasia.

Παγκόσμια γεωγραφικά πρότυπα κατασταλτικών, επώδυνων, τραυματικών, βίαιων, θωρακισμένων, πατριαρχικών συμπεριφορών και κοινωνικών θεσμών, οι οποίοι εμποδίζουν τους δεσμούς μητέρας-παιδιού και άντρα-γυναίκας, συσχετίστηκαν και αναπτύχθηκαν μέσω μιας συστηματικής ανάλυσης ανθρωπολογικών δεδομένων από 1170 πολιτισμούς που βρίσκονται σε στοιχειώδες επίπεδο επιβίωσης. Όταν τα δεδομένα που αφορούσαν την συμπεριφορά απεικονίστηκαν σε χάρτη, βρέθηκε ότι στην υπερβολικά άνυδρη ερημική ζώνη που περικλείει την Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, την οποία αποκαλώ Σαχαρασία, εκτείνονται χωρικά, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, οι πιο ακραίες πατριαρχικές συμπεριφορές και κοινωνικοί θεσμοί της Γης.

Οι περιοχές που είναι οι πιο απομακρυσμένες από την Σαχαρασία, η Ωκεανία και ο Νέος Κόσμος, βρέθηκε ότι διέθεταν τις πιο τρυφερές, αθωράκιστες, μητριαρχικές συμπεριφορές, οι οποίες υποστηρίζουν και προστατεύουν τους δεσμούς μεταξύ μητέρας-βρέφους και άντρα-γυναίκας. Μια συστηματική επισκόπηση αρχαιολογικών και ιστορικών δεδομένων οδηγεί στην άποψη ότι η πατριαρχία πρωτοεμφανίστηκε στην Σαχαρασία μετά το 4000 π.κ.ε. την εποχή της μεγάλης οικολογικής μεταβολής από καταστάσεις όπου επικρατούσαν τα σχετικά υγρά λιβάδια και τα δάση σε καταστάσεις άνυδρων ερήμων.

Εντοπίστηκαν τα πρότυπα διαμονής και μετανάστευσης των πατριαρχικών πληθυσμών, από τις προηγούμενες πατρίδες τους που βρίσκονταν μέσα στην Σαχαρασία, για να εξηγηθεί η μετέπειτα εμφάνιση της πατριαρχίας σε περιοχές που βρίσκονται έξω από την Σαχαρασία. Πριν από την εμφάνιση των καταστάσεων ξηρασίας μέσα στην Σαχαρασία, υπάρχουν πολλά στοιχεία υπέρ της πλατιάς διάδοσης της μητριαρχίας, αλλά στοιχεία που να υποδεικνύουν ύπαρξη πατριαρχίας εν γένει δεν υπάρχουν.

Υποστηρίζεται ότι η μητριαρχία αποτελεί την πρωιμότερη, αρχική, και έμφυτη μορφή ανθρώπινης συμπεριφοράς και κοινωνικής οργάνωσης, ενώ η πατριαρχία, η οποία διαιωνίστηκε από κοινωνικούς θεσμούς που επέφεραν τραύματα, πρωτοεμφανίστηκε ανάμεσα στους πληθυσμούς του Homo Sapiens στην Σαχαρασία, υπό την πίεση της έντονης ερημοποίησης, της πείνας και της υποχρεωτικής μετανάστευσης. Οι ψυχολογικές απόψεις του Βίλχελμ Ράιχ παρέχουν την κατανόηση του μηχανισμού με τον οποίο οι πατριαρχικές (θωρακισμένες, βίαιες) συμπεριφορές έγιναν καθεστώς και συνεχίζονται πολύ καιρό μετά το αρχικό τραύμα.

Κριτική του βιβλίου από τον PETER ROBBINS: From Pulse of the Planet /2002.

Κατά καιρούς εκδίδεται ένα βιβλίο που είναι τόσο μοναδικό στις έννοιες του, και τόσο πρωτότυπο στην έρευνα του και τα ευρήματα του, που αισθάνομαι την ανάγκη να το φέρω στην προσοχή σας. Το Saharasia είναι ένα τέτοιο βιβλίο. Πολλοί λίγοι που γνωρίζω έχουν τις ικανότητες να αναλάβουν μια τέτοια προσπάθεια, και ακόμη λιγότεροι έχουν την ικανότητα να το φέρουν εις πέρας. Ο Dr. James DeMeo σπούδασε Περιβαλλοντολογικές Επιστήμες και έχει ντοκτορά στην Γεωγραφία από το πανεπιστήμιο του Κάνσας.

Οι έρευνες του ξεκινούν από την παιδική του ηλικία, από τα ΑΤΙΑ, και είναι ριζωμένες στην γνώση και την αντίληψη της ζωής, καθώς και την δουλειά και τις ανακαλύψεις του Dr. Wilhelm Reich του γίγαντα που τόσο κατηγορήθηκε αδίκως. Ο DeMeo έχει πάνω από τριάντα χρόνια εμπειρία στην έρευνα και την επέκταση των αρχικών ευρημάτων του Dr. Reich στις κοινωνικές και φυσικές επιστήμες.

Είναι επίσης ο Διευθυντής του Orgone Biophysical Research Laboratory, που βρίσκεται έξω από το Ashland, Oregon. Στην Saharasia έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά, ένα είδος ντετέκτιβ/εξερευνητής/ακαδημαϊκός ο συγγραφέας δείχνει πως 6.000 χρόνια κλιματικών αλλαγών επικεντρωμένες γύρω από τις ερήμους της Σαχάρας και της Ασίας είχαν παράλληλες κρίσιμες αλλαγές στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί να μοιάζει ως υπεραπλούστευση, αλλά το γεγονός ότι η περιοχή εξελίχθηκε από ένα γόνιμο πράσινο κέντρο σε μια αφιλόξενη έρημο, ένα παρόμοιο φαινόμενο συνέβαινε στην ανθρώπινη ψυχή. Η ανάπτυξη των βίαιων, σεξουαλικά καταπιεστικών, ανδροκρατούμενων κοινωνιών παραλληλίστηκε με την ανάπτυξη των ερήμων.

Εάν είστε μελετητής της ιστορίας, της Μέσης Ανατολής, της ψυχολογίας, της ανθρωπολογίας, της αρχαιολογίας, της κλιματολογίας, της αναπτύξεως των παιδιών, των μελετών των γυναικών, των προ Βιβλικών πολιτισμών, η απλά περίεργος πως ο κόσμος μας βρέθηκε στην κατάσταση που είναι τώρα, μην διστάσετε να παραγγείλετε το αντίτυπο σας της Saharasia, δεν θα απογοητευθείτε. Εγώ δεν απογοητεύθηκα.

***

Αν και προσωπικά έχω αντιρρήσεις για τον DeMeo, ως προς την πολιτική του [διαστρέβλωση από άγνοια ή σκοπιμότητα] για τα CB (chembusters), τους οργονίτες αλλά και τους ΕΑ, δεν μπορώ παρά να δεχτώ ότι το βιβλίο του είναι εξαιρετικό. Έχω τις δικές μου απόψεις, του τι προκάλεσε αυτήν την κλιματική αλλαγή, αλλά το γεγονός είναι ότι συνέβη, τεχνητά, αυτό γίνεται ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ, ειδικά, αν μελετήσουμε σε βάθος και τον Dr. Wilhelm Reich κι όχι επιφανειακά. Ετσι οι άνθρωποι εκεί υπέστησαν βαρύτατη θωράκιση σύμφωνα με τις θεωρίες και τα αξιώματα του Reich, που στηλιτεύει τον «άνθρωπο» ως ανθρωπάκο κι ανθρώπινο ζώο. Δυστυχώς τώρα το 999,999 των ανθρώπινων ζώων είναι βαριά θωρακισμένα και ζούμε όλοι μαζί τα δημιουργήματα του ανθρωπάκου. Αναζήτησε για την συνέχιση και χρήση της οργόνης του Βίλχελμ Ράιχ τα άρθρα «Οργονίτες η Δύναμη της Οργόνης» όπως και το «Η Μεταφυσική Πλευρά των Οργονιτών» στο orgonodrome.gr

Γιατί και χωρίς την θεώρηση των Οργανικών Πυλών, ένας πλήρως θωρακισμένος έμψυχος άνθρωπος δεν διαφέρει σε τίποτα από μια Οργανική Πύλη, διάβασε «Επιτυχημένοι Ψυχοπαθείς. Τα Χαρακτηριστικά κι ο Χειρισμός τους» Είναι θέμα χρόνου να μετατραπεί σε παρασιτικός και να χάσει την ψυχή του, από τις καταλήψεις και τα μιάσματα.

Ένα θωρακισμένο ανθρώπινο ζώο, ασχέτως του τι λέει είναι εχθρικός προς την ζωή, είναι αντιεπιβιωτικός, ολικά καταπιεστικός, όπου τον παίρνει και φυσικά του είναι πιο εύκολο να εκδηλώνει την συναισθηματική πανούκλα του, στο άμμεσο οικογενειακό περιβάλλον του. Αναπτύσσει αυτόματα σεξουαλικές διαστροφές (ομοφυλοφιλία, αιμομιξία, πορνεία) κι όπου του το επιτρέπουν, κάνει αυτοτραυματισμός δηλ. κλειτοριδοεκτομές, περιτομές, τατουάζ, πλαστικές κλπ. Αν δεν του επιτρέπουν να αυτοτραυματιστεί σπέρνει τον θάνατο υπό μορφή ανδρείας, ηρωισμού, πατριωτισμού, κλπ κλπ.

@Ιων Μάγγος

Διαβάστε στο pdf: Saharasia New Update