Topics:

Κορόνα: Ποιος έχει δίκαιο;

«Κανένας δὲν εἶναι τόσο τυφλός, ὅσο αὐτός ποὺ δὲν θέλει νὰ βλέπει» Jonathan Swift Κάποιος σχολιαστὴς φαίνεται νὰ παρεξηγήθηκε ὅταν εἶδε ὅτι μερικοὶ άνθρωποι ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐκφέρουν τὴν «δική τους» γνώμη καὶ ὄχι...

Κορόνα: Ποιος έχει δίκαιο;

«Κανένας δὲν εἶναι τόσο τυφλός, ὅσο αὐτός ποὺ δὲν θέλει νὰ βλέπει» Jonathan Swift

Κάποιος σχολιαστὴς φαίνεται νὰ παρεξηγήθηκε ὅταν εἶδε ὅτι μερικοὶ άνθρωποι ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐκφέρουν τὴν «δική τους» γνώμη καὶ ὄχι αὐτὴν τῆς τηλεοράσεως.

Ἔτσι μοῦ έγραψε χωρίς συντακτικό και τονισμό φυσικά: Χ.Δ. «ρε πατερακη να σε κανουμε εκπροσωπο υγειας ρε μεγιστε χαχαχαχαχαχ τι ειδικευεσαι ρε μεγα αλανι και καμαρι των προγονων σου ; τιποτα; εμπορος ; οχι πες μας γτ απορω και με σενα και με το υπολοιπο σουρφετο που νομιζετε πως πιασατε τον παπα απο τα αρχιδια και εχετ δικιο εσεις κι ολοι οι αλλοι οχι».

Ἂν καὶ εἶναι καλὸ νὰ μπορῇ κάποιος νὰ ξεχωρίζῃ τὶς ἔννοιες στὸν γραπτὸ λόγο, κάποιες φορὲς τὸ ὑλικὸ ἀστοχεῖ. Ἔτσι θὰ ἦταν δόκιμο, κάτι δηλαδὴ ποὺ θὰ ἔχῃ δοκιμασθεῖ καὶ ἀποδείξει τὶς ἱκανότητές του, νὰ διαχωρίζῃ τὶς διαθέσεις καὶ προθέσεις ποὺ κατατίθενται καὶ οἱ ὁποῖες ἐκφράζονται στὸν γραπτὸ λόγο, ἀντίστοιχα ὅπως θὰ κάναμε προκειμένου νὰ διαχωρίσουμε ἕνα λῆμμα ἀπὸ ἕνα λεκτικὸ τύπο.

Παρ᾽ ὅ,τι πρόκεινται γιὰ πράγματα ποὺ εἶναι συναφῆ, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἴδια ἀλλὰ στὸν λόγο ἐνίοτε δὲν εἶναι καὶ ὅμοια. Ἕνα λῆμμα ὅ,τι λαμβάνεις δηλαδὴ ἀπὸ κάθε λέξη ὡς βασικὸ τύπο, εἶναι καὶ μιὰ περισσότερο ἤ λιγότερο συνειδητὴ διανοητικὴ σύνδεση μὲ τὸν κόσμο μας. Μιὰ ἀναφορὰ σὲ πρόσωπα ἤ πράγματα ποὺ μᾶς περιβάλλουν ἂν τὸ λῆμμα εἶναι οὐσιαστικὸ ἢ ἂν εἶναι ῥῆμα, μιὰ ἀναφορὰ δηλωτικὴ ἐνεργειῶν, πράξεων, καταστάσεων ποὺ κινητοποιοῦν καὶ νοηματοδοτοῦν τὴ ζωὴ μας. Σὲ κάθε λέξη ὅμως ἀντιστοιχοῦν ἕνας ἢ περισσότεροι λεκτικοὶ τύποι – κάτι ποὺ ἀναφέρω διότι ἐπιχειρῶ νὰ παραλληλίσω τὴν πληθώρα τῶν ἐννοιῶν ποὺ μπορεῖ νὰ προκύψουν ἀπὸ ἕνα κείμενο – δηλαδὴ σὲ ἕνα ἁπλὸ οὐσιαστικὸ λῆμμα ἀντιστοιχοῦν περίπου δώδεκα λεκτικοὶ τύποι ποὺ εἶναι οἱ πτώσεις στὸν ἑνικὸ καὶ τὸν πληθυντικό, συμπεριλαμβανομένων τῆς Δοτικῆς, Κλητικῆς κι ἂν ἀξίζεις τὸ ἁλάτι ποὺ τρῶς καὶ τοῦ Δυϊκοῦ ἀριθμοῦ.

Τώρα ἐὰν τὸ λῆμμα ποὺ χρησιμοποιεῖς βάσει τῶν ἀνωτέρῳ εἶναι ῥῆμα, τὸ ὁποῖο ὅπως εἴπαμε δηλώνει ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐνέργεια, κατάσταση, τότε ἴσως πλησιάσει στοὺς ἑκατὸ λεκτικοὺς τύπους. Ὅπως μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπίρρημα ἢ ἄκλιτο λῆμμα τὸ ὁποῖο θὰ ἔχῃ μόνο ἕναν λεκτικὸ τύπο. Δηλαδή, διαβάζοντας ἕνα κείμενο οἱ ἔννοιες ποὺ ἀπορρέουν μπορεῖ νὰ κυμαίνονται ἀπὸ μία ἕως μερικὲς δεκάδες μὲ εὐκολία. Αὐτὸ συμβαίνει διότι ἐνῷ προδήλως ὑπάρχει ἀλληλουχία στὶς ἔννοιες καὶ τὶς λέξεις, ἐν τούτοις εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ πραγματοποιοῦμε διαχωρισμοὺς γιὰ νὰ δημιουργήσουμε μία βάση πάνω στὴν ὁποία θὰ μπορέσουμε νὰ ἐπικοινωνήσουμε ἔτσι ὥστε κάποιος νὰ μὴν παρασύρεται ἢ ἀναλώνεται σὲ ὑποθέσεις τὶς ὁποῖες εὐθὺς ἀμέσως θὰ χρησιμοποιήσῃ σὰν ἐπιχειρηματολογία μὲ συνέπεια νὰ πέσῃ σὲ ἕναν κυκεῶνα ἀλληλεπιδράσεων ποὺ θὰ μοιάζῃ μὲ δύο ἀνθρώπους ποὺ πετᾶνε πατσαβοῦρες ὁ ἕνας στὰ μοῦτρα τοῦ ἄλλου, ἄσκοπα, δεδομένου τοῦ ὅτι ἔχει ἑρμηνεύσει τὶς ἔννοιες ποὺ ἀποδίδονται σύμφωνα μὲ τὴν πνευματική του ἱκανότητα καὶ καλλιέργεια ἡ ὁποία μερικὲς φορὲς νὰ μὴν εἶναι ἀντιστοίχως δόκιμη τῆς περιστάσεως.

Τὸ ὑλικὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ἔκανα λόγο παραπάνω εἶναι τὸ ὑλικὸ κομμάτι ποὺ συνήθως, στὰ περισσότερα ἔμβια καὶ κατ᾽ ἐξοχὴν στὰ θηλαστικὰ αὐτοῦ τοῦ πλανήτη βρίσκεται στὸ κεφάλι καὶ λέγεται ἐγκέφαλος. Τὰ θηλαστικὰ στὰ ὁποῖα ἀνήκει βιολογικὰ καὶ ὁ ἄνθρωπος, διαφέρουν ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα δημιουργήματα τῆς φύσεως

Κάποιοι νομίζουν ὅτι ἡ νοημοσύνη εἶναι ἡ κορωνίδα τῆς ἐξελίξεως. Ἐὰν αὐτὸ ἦταν ἀλήθεια τότε θὰ εἴχαμε περισσότερα νοήμονα ὄντα στὸν πλανήτη, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι τὸ μοναδικὸ εἶδος ποὺ διαθέτει νοημοσύνη εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Οἱ δεινόσαυροι γιὰ παράδειγμα βρίσκονταν στὴν γῆ γιὰ διακόσια ἑκατομμύρια χρόνια καὶ ἀπ᾽ ὅσο γνωρίζουμε οὔτε ἕνας δεινόσαυρος δὲν ἔγινε νοήμων. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι βρισκόμαστε στὴ γῆ γιὰ τοὐλάχιστον ἑκατὸ χιλιάδες χρόνια, μόνο ἕνα πολὺ μικρὸ κλάσμα ἀπὸ τὰ τεσσεράμισυ δισεκατομμύρια χρόνια ποὺ ὑπολογίζεται ὅτι ὑπάρχει ἡ γῆ. Ἀκολούθως φθάνουμε στὸ μᾶλλον καταπληκτικὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ νοημοσύνη δὲν εἶναι πραγματικὰ ἀναγκαῖα. Ἡ φύση τὰ κατάφερε πολύ καλὰ γιὰ ἑκατομμύρια χρόνια χωρὶς νοήμονα ὄντα ἐνῷ ἐμεῖς σὰν νοήμονες, εἴμαστε οἱ «νεοφερμένοι» στὸν πλανήτη. Ἀναπόφευκτα τὸ ἑπόμενο ποὺ θὰ συμβῇ θὰ εἶναι νὰ διερωτηθοῦμε τὸ πῶς ἔτυχε κι ἐμεῖς γίναμε νοήμονα ὄντα, τί ἦταν αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴν ἱκανότητα νὰ ξεχωρίσουμε ἀπὸ τὰ ἄλλα θηλαστικά; Βασικὰ ὑπῆρξαν τρία συστατικὰ ποὺ μᾶς προώθησαν πρὸς τὴν κατεύθυνση νὰ γίνουμε νοήμονες.

Τὸ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ὁ ἀντίχειράς μας – ὅσο κι ἂν αὐτὸ ἀκούγεται περίεργο – ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ βρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα τέσσερα δάκτυλα· χρειαζόμαστε δηλαδὴ ἕναν τρόπο κάποιο ἐργαλεῖο, γιὰ νὰ χειριστοῦμε καὶ νὰ μεταβάλλουμε τὸ περιβάλλον μας.

Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ὅρασή μας. Ἔχουμε τὰ μάτια μας μπροστὰ στὸ πρόσωπό μας καὶ εἴμαστε ἁρπακτικὰ ζῶα ὅπως καὶ τὰ λιοντάρια, οἱ τίγρεις, οἱ ἀλεποῦδες, σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτὰ ποὺ ἔχουν τὰ μάτια τους στὰ πλάγια τοῦ κεφαλιοῦ τους καὶ ἀποτελοῦν τὴν λεία τῶν ἁρπακτικῶν καὶ δὲν εἶναι καὶ τόσο ἔξυπνα. Τέτοιο μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα λαγουδάκι τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ χαρακτηρίσουμε σὰν χαζό, ἀλλὰ θὰ ποῦμε: «πονηρὴ» ἀλεποῦ καὶ ὑπάρχει ἐξήγηση γι᾽ αὐτὸ, διότι ἡ ἀλεποῦ εἶναι ἁρπακτικὸ καὶ πρέπει νὰ μάθῃ πῶς νὰ ἐνεδρεύῃ, πρέπει νὰ μάθῃ πῶς νὰ κλέβῃ, πῶς νὰ κρύβεται, πρέπει νὰ ψυχολογίσει τὴ λεία της καὶ νὰ προβλέψῃ τὶς κινήσεις της, ἐνῷ ἐὰν εἶσαι ἕνα χαζὸ λαγουδάκι τὸ μόνο ποὺ μπορεῖς νὰ κάνῃς εἶναι νὰ «τρέξῃς» νὰ σωθῇς.

Τὸ τρίτο εἶναι ἡ γλῶσσα, διότι πρέπει νὰ ἔχῃς τὴν ἱκανότητα νὰ μεταδώσῃς τὶς γνώσεις σου στὶς ἑπόμενες γενιές κι ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι τὰ ζῶα δὲν μποροῦν νὰ μεταδώσουν γνώσεις στὰ νεογνά τους ἐκτὸς ἀπὸ κάποιες κινήσεις. Δὲν ἔχουν βιβλίο, γλῶσσα ἢ παιδεία.

Κάπως ἔτσι εἶναι ποὺ ποὺ πιστεύουμε ὅτι ἀναπτύσσεται ὀ ἐγκέφαλος. Κατόπιν προσπαθοῦμε νὰ διερευνήσουμε ἐὰν ὑπάρχουν καὶ ἄλλα ὄντα στὸν πλανήτη ποὺ νὰ μοιράζονται τὰ ἴδια χαρακτηριστικὰ συστατικὰ μὲ ἐμᾶς καὶ διαπιστώνουμε μὲ ἔκπληξη ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένα ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ ἐμᾶς. Προφανῶς λοιπὸν ὑπάρχει κάποια αἰτία. Εἶναι γνωστὸ ὁτι εἴμαστε κατὰ ἐνενῆντα ὀκτὼ τοῖς ἑκατὸ γενετικὰ ὅμοιοι μὲ τοὺς χιμπατζῆδες. Μόνο λίγα γονίδια μᾶς κάνουν νὰ διαφέρουμε κι ὅμως, ζοῦμε διπλάσια χρόνια ἀπὸ αὐτούς καὶ χρησιμοποιοῦμε χιλιάδες λέξεις ἐνῷ αὐτοὶ ἔχουν πιθανῶς ἑκατὸ μὲ διακόσιες.

Αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσιαστικὴ διαφορά μας, ἀλλὰ ἐὰν προεκτείνουμε τὴ σκέψη μας λίγο περισσότερο καὶ εἰσάγουμε στὴν ἐξίσωση τὴν δυνατότητα τῆς ἀντιλήψεως ἐννοιῶν οἱ ὁποῖες προκύπτουν μέσα ἀπὸ τὸν διαφορετικὸ τρόπο ποὺ εἶναι συντεθειμένα τὰ κείμενά μας μὲ τὶς λέξεις, τότε πράγματι μποροῦμε νὰ θεωρηθοῦμε ὥς ἡγούμενο εἶδος καὶ ὑπέρτερη ὕπαρξη κάτι ποὺ ὅταν ξεφύγει ἀπὸ κάποιο ἴσως «φυσικὸ ὅριο» νὰ ἐκτροχιάζεται καὶ νὰ δημιουργεῖ φαινόμενα ὅπως αὐτὰ ποὺ βλέπουμε νὰ ἐπιχειροῦν, σύμφωνα μὲ τὶς συνωμοσιολογικὲς θεωρίες, ὁ Bill Gates, George Soros, οἱ Illuminati, The Trilateral Commission (μὲ πρόσφατο μέλος τὴν ὑπουργὸ α-παιδείας Νίκη Κεραμέως), μεγάλοι τραπεζῖτες καὶ ἄλλοι ἀφανεῖς.

Ἀντιστοίχως, ἐὰν αὐτὰ τὰ συστατικὰ δὲν μεταχειρισθοῦν μὲ τὸν ἐνδεδειγμένο τρόπο διότι δὲν ἐνέχουν πρόθεση ποὺ προάγει πολιτισμὸ καὶ ἀπασχοληθοῦν ἡ μὲν χειρωνακτικὴ δεξιότητα γιὰ αὐνανισμό ἡ ὅραση γιὰ ἁπλὴ καὶ ὄχι στερεοσκοπικὴ ἑστίαση ἢ κατανόηση τῶν ἐννοιῶν ποὺ προκύπτουν, ἡ δὲ γλῶσσα γιὰ ἐκφορὰ μυκηθμῶν, τότε ἡ κατάστασή μας θὰ μεταπέσουμε στὴν ἐξελικτικὴ κατάσταση τῶν χιμπατζήδων.

Οἱ σχολιασμοὶ λοιπὸν σὲ κοινωνικὰ δίκτυα, δὲν ἔχουν νὰ κάνουν οὔτε μὲ τοὺς ὄρχεις τοῦ πάπα, ἀλλὰ οὔτε καὶ πρόκεινται γιὰ καταξιωμένες θεωρίες, παρὰ μόνον ἔχουν τὸν σκοπὸ τῆς μετοχῆς σὲ προβληματισμοὺς γιὰ τοὺς ὁποίους ἐκφέρονται «ἀπόψεις». Ἡ ἄποψη πάλι ἔχει διάφορες ἑρμηνεῖες, ὅπως ἡ θέαση ἑνὸς πράγματος ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο, ἡ ὀπτικὴ γωνία (γνωστὴ ἔκφραση, δὲν χρειάζεται ἀνάλυση) καὶ τέλος ἡ «γνώμη» ποὺ ἔχει κάποιος γιὰ κάτι ἢ κάποιο θέμα. Θεωρεῖται δὲ ὥς ἄγραφος νόμος ὅτι αὐτὰ ἐννοοῦνται ἢ ἀποτελοῦν κοινὴ γνώση ὅλων τῶν συμμετεχόντων, γεγονὸς ποὺ ἀποτρέπει ἀπὸ τὸ νὰ εἰσάγῃ ὑποχρεωτικὰ ὁ καθένας ὅποια φορὰ πρόκειται νὰ τοποθετηθῇ λέγοντας ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ γνώμη μου.

Ἀντιθέτως, οἱ ἀριστεροὶ καὶ οἱ ἠλίθιοι ποὺ τυγχάνει νὰ εἶναι καὶ ταυτόσημες ἔννοιες, ὅπως καὶ τὰ μοντέρνα πολιτικοποιημένα «ζόμπι», ποὺ διαμορφώνουν τὴν ὕπαρξή τους μέσα ἀπὸ τὸ ἀποχωρητήριο τῆς τηλεοράσεως, θεωροῦν ὑποχρέωσή τους νὰ ποῦνε ἕνα ποίημα, νὰ κάνουν ἕνα εὐχέλαιο καὶ μία σύντομη προσευχὴ πρὶν ἐκφέρουν τὸν λόγο τους λέγοντας: «δὲν εἶμαι ῥατσιστής, ἀγαπάω τὰ ζῶα (δὲν γνωρίζουμε ἐπακριβῶς τὶ ἐννοοῦν πιθανὸν πολιτικοὺς δημοσιογράφους καὶ ἀλληλέγγυους), ἔχω ἐμπιστοσύνη στὴν Ἑλληνικὴ δικαιοσύνη, οἱ ἐκλογὲς εἶναι ἀδιάβλητες καὶ τὰ παράλογα μέτρα ποὺ ἐπέβαλλε ἡ παράνομη κυβέρνηση εἶναι σωστά, καλημέρα σας θὰ ἤθελα μισὸ κιλὸ φέτα καὶ διακόσια γραμμάρια ἐλιὲς παρακαλῶ…».

Ὅπως καταλαβαίνεις ὅλοι οἱ ἄλλοι δικαιοῦνται νὰ ἔχουν τὴν γνώμη τους, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἐξοργίζει τοὺς «ἄλλους» εἶναι ὅταν ἡ γνώμη ὅλων τῶν ἄλλων δὲν εἶναι δική τους ἀλλὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ τοὺς εἶπε τὸ κάθε σκουπίδι πολιτικός, γιατρὸς ἢ δημοσιογράφος.

ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ

Θυμᾶστε ἕναν διανοητικῶς ἀνάπηρο πολιτικὸ ποὺ κάνατε πρωθυπουργὸ καὶ τὸν ἔβαλαν νὰ σᾶς λέει: “We need Global Governance”. ‘Ἀκολούθησαν, ἐπίσημη δεύτερη γλῶσσα τὰ Τούρκικα στὴn Θράκη, (Διαμαντοπούλου), ΠΡΕΠΕΙ νὰ ἀποκτήσουμε μουσουλμανικὰ χωριά (Καμμένος), συνωστισμός, Ῥεπούση καὶ πολλὰ ἄλλα. Τώρα ἔβαλαν τὸ ἐλεεινὸ παχύδερμο, πρόεδρο τοῦ τίποτα νὰ σᾶς φορέσῃ τὸ τσιπάκι. Ἀχνα τὸ παππαδαριό. Περὶ χαραγμάτων τοῦ θηρίου κ.λ.π. τὰ ξεχάσαμε. Αὐτὸς ὁ πολίτης δικαιολογημένα ξεσπᾶ καὶ λέει αὐτὰ καὶ ὅσα θέλουν νὰ ξεστομίσουν τὰ περίπου δέκα κάτι ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων (πλὴν κυβερνήσεως, δημοσιογράφων, ἀριστερῶν ἀλληλέγγυων καὶ ὁμοφυλόφιλων, αὐτοὶ ἄλλωστε δὲν μποροῦν νὰ συγκαταλέγονται μεταξὺ τῶν φυσιολογικῶν ἀνθρώπων γιατὶ εἶναι παράσιτα τῶν κοινωνιῶν καὶ ὅταν οἱ κοινωνίες «νοσοῦν», τὰ παράσιτα εὐημεροῦν. Στὴν δική μας κοινωνία ἔχουν ἀναδειχθεῖ σὲ κυβέρνηση. Ἀντιγράφω τὸ σχόλιο:

“Έτσι να ξεβρακώνεστε γίδια, ώστε να σταματήσουν επιτέλους οι φωνές των “λογικών” που μας λένε ότι αυτά που βιώνουμε εδώ και σχεδόν ένα μήνα είναι απολύτως δικαιολογημένα και ότι δεν τρέχει απολύτως τίποτε, απλά το αγαπητό μας Κράτος βάλθηκε με πατρική αγάπη να μας προστατεύσει για… το καλό μας! Δε με νοιάζει πόσο επικίνδυνος είναι ο ιός (κατά τη γνώμη μου πολύ λιγότερο απ’ όσο μας τον παρουσιάζουν αλλά ειλικρινά δεν έχει σημασία), δεν με νοιάζει αν πεθαίνει κόσμος στο Μπέργκαμο ή στο USA (αν και περιέργως βίντεο πολιτών δείχνουν νοσοκομεία στα οποία υποτίθεται γίνεται κοσμοσυρροή εντελώς έρημα), δε με νοιάζει αν έχουμε πανδημία ή όχι, δε με νοιάζει πόσοι τελικά θα πεθάνουν. Δεn με νοιάζει όχι με την έννοια του αδιαφορώ αλλά με την έννοια του ό,τι και να ισχύει δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια ότι η ιστορία με τον κορωνοϊό είναι ένα μαζικό psy-op με στόχο την επικράτηση πολιτικών που αντιστρατεύονται τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία έχουν γίνει κοινό κτήμα της Δύσης τα τελευταία 300 χρόνια.

Το είπε ο Γεωργιάδης “δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ΑΣΚΗΣΗ σε παγκόσμιο επίπεδο”, το είπε ο Πομπέο “this is a live EXERCISE, ο Τραμπ κάτι ψέλισσε περί “deep State Department” σε νοσοκομείο στην Αμερική όπου υποτίθεται γίνεται ο χαμός από κρούσματα την επόμενη μέρα επικρατεί ερημιά και βρίσκονται απ’ έξω ταμπέλες που γράφουν “hospital disaster DRILL (δηλ, άσκηση) in progress” ο Γκέιτς ομολόγησε τι έπεται δηλώνοντας κυνικά ότι “δεν θέλουμε να αναρρώσει πολύς κόσμος στην παρούσα φάση” και τώρα βγαίνει ο χοντρός να μιλήσει για τσιπάρισμα! Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει!

Πόσο πιο ξεκάθαρο δηλαδή! Τι άλλο πρέπει να ειπωθεί ώστε να γίνει κατανοητό και στον τελευταίο Έλληνα ότι παίζονται τεράστια συμφέροντα με αυτήν την ιστορία και όποιος δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό, απλά έχει πρόβλημα. Δεν αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία αυτός που δεν κλειδαμπαρώνεται και κυκλοφορεί έξω αλλά αυτός που χάβει αμάσητα τα όσα του πασάρουν όταν έχει γίνει κάτι παραπάνω από προφανές ότι προμηνύονται άσχημα μαντάτα για την ανθρωπότητα τα οποία μόνο η πρόνοια του Θεού και η δική μας αντίσταση θα μπορέσει να αποτρέψει. Ξυπνάτε, γιατί χανόμαστε.”

Ἂν καὶ τὸ σχόλιο εἶναι ὀξύ, τὸ θεώρησα ἀντιπροσωπευτικὸ τῆς ἐκφράσεως τῆς ἀδικαιολόγητης ὑπομονῆς καὶ πειθαρχίας ποὺ ἔχουν ἐπιδείξει οἱ πολῖτες παγκοσμίως. Ὅλοι ἀντιλαμβάνονται τὴν ἀπάτη ἀκόμη καὶ οἱ κατηγορίες ποὺ ἀνέφερα οἱ ὁποῖες περιέργως νομίζουν ὅτι ἐξαιροῦνται τῶν δεινῶν ποὺ προοιωνίζονται.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ

Ἐὰν μπορούσατε – ἐὰν σὰν ἄφηναν – νὰ σκεφτεῖτε, τότε θὰ εἴχατε διαπιστώσει ὅτι:

1. Ἐὰν ἐπιβάλλεται ἀπαγόρευση, δὲν συντρέχει λόγος νὰ δοθοῦν ἕνδεκα ἑκατομμύρια Εὐρὼ στὰ τηλεοπτικὰ κανάλια μαζικῆς ἀποβλακώσεως γιὰ τὴν διαφήμιση τοῦ γλοιώδους σλόγκαν «μένουμε σπίτι», διότι ἡ νομοθεσία δὲν εἴθισται νὰ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τακτικὲς προπαγάνδας ἢ διαφήμισης.

2. Ἐνῷ μὲ μεγάλη εὐκολία ξεμπέρδεψαν μὲ τὴν 25η Μαρτίου καὶ θὰ ξεμπερδέψουν μὲ τὸ Πάσχα καὶ τὶς ἐκκλησιαστικὲς λειτουργίες, δηλαδὴ ὅλα τὰ ἐθνικὰ θέματα ποὺ συντελοῦν στὴν συνοχὴ τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, οἱ παράνομοι Μουσουλμᾶνοι λαθρομετανάστες κινοῦνται ἐλευθέρως, μεταφέρονται καὶ ἐποικίζουν μὲ ἐντολὲς τῆς παρανόμως συσταθείσας κυβερνήσεως. Μὲ ἄλλα λόγια ἀπαγορεύθηκε ἡ κυκλοφορία στοὺς Ἕλληνες γιὰ νὰ μετακινηθοῦν-ἐποικίσουν ἐλευθέρως οἱ λαθρομετανάστες.

3. Οἱ Ἕλληνες καλοῦνται μὰ παραμείνουν στὰ σπίτια τους μὲ ποινὴ 150 € ἐὰν βγοῦν ἀπὸ αὐτά δῆθεν γιὰ τὴν ἀποφυγὴ μεταδόσεως τοῦ ἰοῦ, ἐνῷ δὲν λαμβάνεται κανένα μέτρο γιὰ ἑκατοντάδες λαθρομετανάστες ποὺ βρίσκονται ὁ ἕνας πάνω στὸν ἄλλον στὸ hot spots χωρὶς κανένα μέτρο προστασίας.
Ὅλα δείχνουν μία μεθοδευμένη καὶ παράνομη λειτουργία τῆς κυβερνήσεως ὅπου μία οἰκογένεια πολιτικῶν μὲ παράνομα ἐκλεγμένο πρωθυπουργὸ καὶ δήμαρχο καὶ οἰκογενειακῶν ΜΚΟ, σὲ συνεργασία μὲ τὸν κομμουνιστὴ Τσίπρα προσπαθοῦν νὰ διαλύσουν τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν συγκυρία τῆς πανδημίας γιὰ νὰ περάσουν τὰ ἐθνοκτόνα σχέδια ποὺ ἔχουν ἐντελεῖ νὰ πραγματοποιήσουν. Νὰ σᾶς θυμίσω τὴν δήλωση τῆς βουλευτοῦ τῆς κυβερνήσεώς σας Νίκης Τζαβέλλα στὴν Εὐρωβουλή: «Νὰ καῇ ἡ Ἑλλάδα γιὰ τὸ καλὸ τῆς Εὐρώπης».

Ὅταν λέω γιὰ τὸ σχέδιο Goudenhove Kalergi, μὲ λένε … συνωμοσιολόγο.

Ο Covid-19 ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς παγκόσμιας φάρσας- συγκαλύψεως τοῦ Covid-19, ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὶ πραγματικὰ συμβαίνει. Ἐὰν παρατηρήσουμε τρία δύο πράγματα θὰ καταλάβουμε τὴν παγκόσμια παρέκκλιση. Δὲν εἶναι ἐμφανὲς διότι δημιουργοῦν παραπέτασμα καπνοῦ μέ:
1. Πολιτικὲς δηλώσεις.
2. Ἀσταμάτητη προπαγάνδα ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως.
3. Δημοφιλῆ πρόσωπα ἠθοποιοί ποὺ πληρώνονται γιὰ νὰ ἐνισχύουν τὶς θέσεις τοῦ καθεστῶτος.
4. Δηλώσεις τσαρλατάνων εὐκαιριακῶν «ἐπιστημόνων» ποὺ ἀναπαράγουν τὴν καθεστωτικὴ προπαγάνδα.

ΤΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΓΕΛΗ

1. Ἀλλάζει ἐντελῶς ἡ ἔννοια τῆς θρησκείας διότι παύει πλέον νὰ ἀποτελεῖ τὴν ἑρμηνεία τοῦ μεταφυσικοῦ καὶ ἀοράτου καὶ ὑποβιβάζεται κάτω ἀπὸ κοινῶς ἀποδεκτὰ ἄχρηστες κατευθυνόμενες καὶ γελοῖες ὀργανώσεις ποὺ ὀνομάζουν κυβερνήσεις, ἑπομένως οἱ ἴδιες οἱ κυβερνήσεις ὑποκαθιστοῦν τὴν ὅποια μεταφυσικὴ ἰσχὺ ἔχουν οἱ θρησκεῖες. Οἱ κυβερνήσεις τυχαίων ἀνθρώπων ἀκυρώνουν τρόπους ζωῆς ἑκατομμυρίων ἐτῶν εἰσάγοντας τὴν ἀνθρωπότητα σὲ ἕναν ἀγῶνα μίσους, σκοταδισμοῦ καὶ θανάτου γιὰ ὑλικὰ ὀφέλη. Μέχρι στιγμῆς μόνο ἕνας λαὸς παγκοσμίως φημίζεται γιὰ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἀλλὰ ὅ ἔλεγχός του ἔχει ποινικοποιηθεῖ.

2. Ἀνακηρύσσουν μὲ ἀλαζονεία ἐμμέσως ὅτι πρόκειται γιὰ ἀπάτη, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ ἐξάπλωση καὶ ἡ ἀντίδραση τῆς «πανδημίας» νὰ εἶναι μὴ ἐλέγξιμη καὶ παραλλήλως νὰ καθορίζονται ἡμερομηνίες λήξεως τῶν ἀπαγορεύσεων κυκλοφορίας καὶ ἐπαναλειτουργία τῶν καταστημάτων. Αὐτὸ καταδεικνύει ὅτι πρόκειται γιὰ μεθόδευση ἀφοῦ μάλιστα καθορίζουν καὶ ἡμερομηνίες.

3. Ὁ κόσμος ἀσθενεῖ κάθε χρόνο ἀπὸ συνάχι ἢ ἀπὸ γρίππη διότι οἱ ἰώσεις ἔρχονται μὲ διαφορετικὲς μορφὲς κάθε χρόνο καὶ θὰ συνεχίσουν νὰ κάνουν τὸ ἴδιο στὸ μέλλον. Ἔτσι οἱ κυβερνήσεις τώρα ἀπέκτησαν τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιβάλλουν ἀπαγόρευση κυκλοφορίας ὅποτε ἐπιθυμοῦν καὶ κάθε χρόνο διότι ἡ φύση τοὺς προσφέρει καινούριους ἰοὺς κάθε χρόνο γιὰ ἑκατομμύρια χρόνια.
Ἡ παγκόσμια «ἄσκηση» ἐπέτυχε καὶ ὁ ἐμβολιασμὸς εἶναι πλέον ἀναπόφευκτος ἂν ὄχι ἄμεσα, στὰ ἑπόμενα χρόνια ὅπως ἀνήγγειλε ὁ «κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος»τῆς Νέας Τάξεως Bill Gates.  Κάποιοι θὰ ἔλεγαν ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἔχει ἀθῶο ὕφος, μπορεῖ νὰ ἔχουν καὶ δίκαιο.

@Tasos Paterakis /Κυριακή, 12 Απριλίου 2020

  • Συγχαριτηρια για το υπεροχο αρθρο σας.
    Αποδεικνυουμε οτι ζουμε υπο ελεγχο ως κατοικιδια δηθεν νοημονα οντα εξ αιτιας καποιων εγωπαθων δηθεν ανθρωπων τους οποιους εμπιστευομαστε ως κυβερνητες μας διαχρονικα και οι οποιοι ειναι υπαλληλοι των χαζαροεβραιοσιονιστων εντολοδοχων τους.
    Αν στεκει ο ανω συλλογισμος μου τοτε το Ηλιακο μας συστημα ελεγχεται η ειναι ξενοφερτο…

Γράψε την άποψη σου ελεύθερα με ευπρέπεια κι ορθό λόγο.
Δεν επιτρέπεται η προπαγάνδα ή το κουτσομπολιό.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.
Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

*